ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ DÍTĚTE do ZŠ a MŠ Praha 8, Dolákova 1 se sídlem MŠ Praha 8, Dolákova 598/3 pro školní rok 2017/2018

Datum zveřejnění: 22.5. 2017

 K předškolnímu vzdělávání od září 2017 byly do Mateřské školy, Praha 8, Dolákova 598/3, přijaty děti vedené ve správním řízení o přijetí pod těmito registračními čísly:

1 13 42
2 18 43
3 21 44
4 22 45
5 23 46
6 27 47
7 30 50
8 31 51
9 34 52
10 35 53
11 36 54
12 41 56
57

Rozhodnutí o přijetí si můžete vyzvednout v mateřské škole

od pondělí 29. 5. v době od 10:00 – 17:00 hodin do pátku 2. 6. 2017 nebo po telefonické domluvě.

Rozhodnutí o nepřijetí budou zaslána poštou.

                                                                                                                          Jitka Friedlová

                                                                                                                           zástupkyně pro předškolní zdělávání

Den otevřených dveří dne 30. 3. 2017

od 14:00 do 17:00 hodin v oddělení Želviček.

Zápisy do mateřské školy k předškolnímu vzdělávání pro rok 2017/2018 probíhají

ve dnech 3. a 4. května 2017

od 13:00 do 17:00 hodin ve vestibulu mateřské školy.

Zákonný zástupce u zápisu předloží:

Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání

Vyplněný evidenční list

Občanský průkaz

Rodný list dítěte

K zápisu se můžete dostavit s dítětem i bez dítěte.

Potřebné tiskopisy si můžete stáhnout viz. níže nebo osobně vyzvednout v mateřské škole denně

od 16:00 do 17:00 hodin.

Dokumenty ke stažení:

Evidenční list (DOC) 

tiskněte oboustranně – 1 list papíru

Plná moc k zastupování (DOC) 

Plnou moc použijte v případě, kdy rodinná situace komplikuje možnost písemného souhlasu obou zákonných zástupců

Přihláška dítěte ke stravování (PDF)

Žádost o přijetí (PDF)

Kritéria MŠ k přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2017/2018 (PDF)