K předškolnímu vzdělávání od září 2021 byly do Mateřské školy Praha 8, Dolákova 598/3 přijaty děti vedené ve správním řízení o přijetí pod těmito registračními čísly:

57/21 6/21
 48/21 7/21
43/21 22/21
52/21 27/21
20/21 29/21
51/21 12/21
31/21 16/21
45/21 19/21
50/21 28/21
41/21 58/21
11/21 38/21
35/21 24/21
55/21 17/21
4/21 26/21
54/21 42/21
32/21 37/21

Oznámeno dne 24. 5. 2021

Prosím, v případě, že je dítě přijato současně do více mateřských škol, rozhodněte se co nejdříve pro jednu z nich a v ostatních školách dítě písemně (emailem) odhlaste. Nepřijaté děti jsou vedeny v databázi čekatelů a průběžně jsou jimi obsazována uvolněná místa.

Děkuji! Jitka Friedlová

Informace o termínu zápisu k předškolnímu vzdělávání MČ Praha 8 pro školní rok 2021/2022 (PDF)

Termín pro podávání žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání do MŠ Dolákova pro školní rok 2021/2022 (PDF)

Kritéria k přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání do MŠ Dolákova pro školní rok 2021/2022 (PDF)

Dokumenty ke stažení:

Evidenční list (PDF) – (Tiskněte oboustranně – 1 list papíru)

Žádost o přijetí (PDF)