Datum zveřejnění: 20. 5. 2019

K předškolnímu vzdělávání od 2. 9. 2019 byly do Mateřské školy, Praha 8, Dolákova 598,

přijaty děti vedené ve správném řízení o přijetí pod těmito registračními čísly:

 28/19                                              32/19

17/19                                              20/19

21/19                                              24/19

19/19                                              23/19                                          

14/19                                              31/19                                       

29/19                                              27/19

2/19                                                35/19

18/19                                              22/19

3/19                                                30/19                                            

4/19                                                16/19

10/19                                              36/19                                                                                  

40/19                                              15/19

13/19                                              33/19

 Vypracovala:  Jitka Friedlová

zástupkyně pro PV

Registrační čísla budou zveřejněna nejméně po dobu 15 dnů.

Informační schůzka pro rodiče nově zapsaných dětí se bude konat 27. 6. od 17:00 hodin v oddělení Chobotniček.

Rozhodnutí o přijetí se nezasílají, kopie mohou být předány po domluvě na informační schůzce.

Rozhodnutí o nepřijetí budou zaslány doporučeně.

 


Dokumenty ke stažení:

Evidenční list (PDF) 

Tiskněte oboustranně – 1 list papíru

Žádost o přijetí (PDF)

Kritéria MŠ k přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2019/2020 (PDF)