Datum zveřejnění: 21. 5. 2018

Mateřská škola, Praha 8, Dolákova 598/3

Zveřejnění seznamu uchazečů, kteří byli přijati k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole, Praha 8, Dolákova 598/3 od školního roku 2018/2019.

Registrační číslo:

1         2         3        4

5        6          7         8

9       10         11        12

13      14        15        16

17      18        19        20

21      22        23       24

25      26        27       28

29      30        31       32

33      34        35       36

38     39        40        41

Rozhodnutí o přijetí jsou oznámena zveřejněním seznamu přijatých dětí v prosklené vitríně na plotu mateřské školy při vstupu do areálu a současně na webu školy v sekci zápisy.

Seznam přijatých dětí bude zveřejněn v obou případech po dobu 15 dnů.  Rozhodnutí o přijetí nebudou žadatelům zasílána, ale lze si je vyzvednout v mateřské škole denně od 16:00 – 17:00 hodin počínaje 24. 5. 2018 do 8. 6. 2018 nebo na schůzce rodičů pro nově přijaté děti 28. 6. 2018.

Rozhodnutí o nepřijetí budou žadatelům doručována poštou.

Jitka Friedlová

Zástupkyně pro předškolní vzdělávání

Dokumenty ke stažení:

Evidenční list (DOC) 

tiskněte oboustranně – 1 list papíru

Plná moc k zastupování (DOC) 

Plnou moc použijte v případě, kdy rodinná situace komplikuje možnost písemného souhlasu obou zákonných zástupců

Přihláška dítěte ke stravování (PDF)

Žádost o přijetí (PDF)

Kritéria MŠ k přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2018/2019 (PDF)