Informace k zápisu na školní rok 2018/2019

Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání do Mateřské školy, Praha 8, Dolákova 598/3 pro školní rok 2018/2019

proběhne ve dnech 9. a 10. května 2018 od 13:00 – 17:00 hodin ve vestibulu mateřské školy.

U zápisu předložte:

Vyplněnou žádost o přijetí do MŠ
Vyplněný a lékařem potvrzený evidenční list
Občanský průkaz zákonného zástupce
Rodný list dítěte

Vyplněnou přihlášku ke stravování

Účast dítěte u zápisu není nutná.

Potřebné dokumenty si můžete vyzvednou v mateřské škole denně v době od 16:00 – 17:00 hodin nebo vytisnout viz.níže.

Dokumenty ke stažení:

Evidenční list (DOC) 

tiskněte oboustranně – 1 list papíru

Plná moc k zastupování (DOC) 

Plnou moc použijte v případě, kdy rodinná situace komplikuje možnost písemného souhlasu obou zákonných zástupců

Přihláška dítěte ke stravování (PDF)

Žádost o přijetí (PDF)

Kritéria MŠ k přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2018/2019 (PDF)