Vážení rodiče,

předkládáme Vám seznam knih, které je možno na požádání zapůjčit v naší učitelské knihovně. V případě zájmu se obracejte na p. učitelku Danielu Šulcovou ze třídy Chobotniček.

 

Seznam knih :

 • A. Bacus: Vaše dítě ve věku od 3 do 6 let
 • B. Badegruber, F. Pirkl: Příběhy pomáhají s problémy
 • J. Balík: Hrajeme si a tvoříme s hádankami
 • J. Bednářová, V. Šmardová: Školní zralost (Co by mělo dítě umět před vstupem do školy)                                    
 • S. Bidulph: Proč jsou šťastné děti šťastné
 • Z. Braumová: Barevné pohádky a hříčky
 • J. Cornell: Objevujeme přírodu
 • A. Erkert: Hry pro usměrňování agresivity
 • J. Hamplová: Masáže dětí a kojenců
 • J. Haušpachová: Pohádková angličtina
 • J. Haušpachová, Z. Řandová: Angličtina v říkadlech
 • Z. Matějček: Co děti nejvíce potřebují
 • F. J. Monks, I. H. Ypenburg: Nadané dítě
 • E. Mullerová: Příběhy z měsíční houpačky
 • A. Kirbyová: Nešikovné dítě
 • Kolektiv autorů: Cvičíme s malými dětmi
 • Ch. Lynch, J. Kidd: Cvičení pro rozvoj řeči
 • B. Pávková, R. Šmarda: Hrajeme si s řečí
 • S. Pfeeffer: Rozvíjíme emoce dětí
 • J. Prekopová: Malý tyran
 • Z. Pospíšilová: Poznáváme písmenka
 • V. Rojová – Síta: Jóga, hry a pohádky
 • Svět malých: Pozorujte tajemný svět hmyzu zblízka
 • E. Štanclová: Pohádky a hry z kouzelné skříně
 • Z. Pospíšilová: Veršovaná encyklopedie
 • J. Ptáčková: Nápady a básničky pro malé dětské ručičky
 • K. Somolíková, R. Hajnová: Než se dítě zeptá
 • ( Program sexuální výchovydětí předškolního věku )
 • R. Suchá: Dovádivé básničky pro kluky a holčičky
 • P. Warner: 6 x 25 her rozvíjejících schopnosti a dovednosti dítěte
 • J. Žáček: Já a můj svět