ZŠ a MŠ, Praha 8, Dolákova 1

Odloučené pracoviště MŠ Dolákova 3

Dolákova 598/3, 181 00 Praha 8

Ředitelka ZŠ a MŠ:  Mgr. Věra Jakešová

 

Odloučené pracoviště:  MŠ DOLÁKOVA

Adresa:
Dolákova 598/3, 181 00 Praha 8 – Bohnice

Zástupkyně pro předškolní vzdělávání:
Jitka Friedlová

Mobil zástupkyně ředitelky pro předškolní vzdělávání:
723 846 660

Pevná linka do mateřské školy:

233 552 578

Mobilní telefon do mateřské školy:

775 058 481

E – mail: ms.dolakova@dolakova.cz

Webové stránky: www.dolakova.cz

Číslo účtu mateřské školy:

171183139/0300

Zřizovatel:

Městská část Praha 8
Zenklova 35
180 48 Praha 8 – Libeň

Telefon:  222 805 111

Webové stránky: www.praha8.cz

 

Hospodářka školní jídelny:

Andrea Hulešová

 Kancelář hospodářky:

283 850 496

 Číslo účtu školní jídelny:

171183809/0300

 Třídy:

 Chobotničky:

Jitka Friedlová

Mgr. Daniela Šulcová

Asistentka pedagoga: Michaela Čermáková

ms.chobotnicky@dolakova.cz

 Želvičky:

Kateřina Tichá, Dis.

Bc.Martina Zvolánková

ms.zelvicky@dolakova.cz

 Delfínci:

Alena Jarinová

Romana Antony

ms.delfinci@dolakova.cz

 Mořští koníci:

Bc. Jitka Čaplová

Petra Včelaříková

ms.konici@dfolakova.cz