Základní škola a Mateřská škola, Praha 8, Dolákova 1

Adresa: Dolákova 1/555, Praha 8, 18100

Ředitelka ZŠ a MŠ: Mgr. Věra Jakešová


Odloučené pracoviště: MŠ Dolákova 3

Adresa: Dolákova 598/3, Praha 8, 181 00

Zástupkyně pro předškolní vzdělávání: Jitka Friedlová

Mobil zástupkyně ředitelky pro předškolní vzdělávání: 723 846 660

Pevná linka do mateřské školy: 233 552 578

Mobilní telefon do mateřské školy: 775 058 481

E-mail: ms.dolakova@dolakova.cz

Webové stránky: www.dolakova.cz

Číslo účtu mateřské školy: 171183139/0300


Zřizovatel: Městská část Praha 8

Adresa: Zenklova 35, Praha 8, 180 48

Telefon: 222 805 111

Webové stránky: www.praha8.cz


Hospodářka školní jídelny: Andrea Hulešová

E-mail: andrea.hulesova@dolakova.cz

Telefon: 283 850 496:

Číslo účtu školní jídelny: 171183809/0300


Třídy:

Chobotničky:

Kateřina Housková DiS.

Nikola Beránková

asistent pedagoga: Matúš Dunka

ms.chobotnicky@dolakova.cz

Želvičky:

Alžběta Ošmerová

Bc. Dominika Tomaštíková

ms.zelvicky@dolakova.cz

Delfínci:

Mgr. Daniela Langer

Bc. Tereza Hejníčková

ms.delfinci@dolakova.cz

Mořští koníci:

Alena Jarinová

Jitka Friedlová

Asistentka pedagoga: Renata Moníková

ms.konici@dolakova.cz

Kontakt na Pedagogicko-psychologickou poradnu pro Prahu 7 a 8

+420 286 585 191.

Logopedická prevence probíhá formou – viz web – sekce logopedická prevence. Po domluvě s rodiči jsme  logopedického pracovníka rodičům schopny doporučit.