ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,

VÝCHOVY A OSVĚTY –  2. pololetí

V rámci programu environmentálního vzdělávání se budeme dále věnovat  přírodě v okolí naší školky, chodit na vycházky do lesa, pozorovat zvířátka a svět kolem nás.

I v tomto pololetí nás čeká mnoho zajímavých akcí. V zimě budeme sypat ptáčkům semínka a krmit zvířátka v lese. Jarní slavností přivítáme příchod jara. Seznámíme se se změnami, které souvisí se střídáním ročních období.

Na jaře budeme sázet květiny do truhlíků, využijeme kompost na školní

zahradě, vysadíme semínka dýní.

Nezapomeneme ani na zvířátka v naší zahradě. Budeme pozorovat, zda se již nastěhovaly sýkorky do ptačí budky, průběžně budeme upravovat a nadále pozorovat náš „Hmyzí hotel“

a „Domeček pro ježka“.

V březnu oslavíme Světový den vody.

V dubnu oslavíme Den Země.

Oslavíme velikonoční svátky, které jsou symbolem příchodu jara. Vypravíme se na výlet s environmentální tématikou, a to k Vltavě a na Bohnický statek. Na konci dubna nás čeká tradiční táborák a pálení čarodějnic.

V červnu přivítáme léto a můžeme se těšit na prázdniny.

  Dále budeme pokračovat v plnění Metodiky 7 kroků Ekoškoly, abychom docílili pozitivních změn ve škole i jejím okolí a získali Mezinárodní titul EKOŠKOLA.

Zima – Lodička zimních radostí

Krmení ptáčků a zvířátek v lese

Budeme sypat ptáčkům do krmítek, která visí na zahradě  naší školky, semínka slunečnic a pozorovat jak zrníčka mizí a ptáčci si na nich pochutnávají. Děti z oddělení Mořských koníků vyrobí pro ptáčky lojové koule, které rozvěsíme po zahradě naší školky a některé pověsíme i do blízkého lesa. Také zajdeme do lesa za zvířátky a přineseme jim jablíčka a mrkvičky, aby neměly hlad.

Cíl: Vytváření vztahu k lesním zvířátkům a ptactvu, rozvíjení odpovědnosti k životu na Zemi.

Jaro – Veselá jarní lodička

Sázení bylinek a dalších rostlin, vysazení ovocných keřů, jarní tvoření z proutí a úklid školní zahrady.

7. března „Nauč se mi rozumět“

Zábavně – naučný program s živým pejskem a praktickými ukázkami, které jsou proloženy povídáním o pejscích a jejich řeči. Do programu jsou zapojovány i děti.

 Cíl: Bezpečnost při kontaktu se psy ať již vlastními, nebo cizími. Děti se učí znát řeč psího těla, mimiku a rozpoznat varovné signály.

20. března – Vítání jara

Akce probíhá v dopoledních hodinách na školní zahradě. Děti se loučí s paní Zimou a na zahradě vítají Jaro. Připomeneme si, co se vše odehrálo za vlády zimy v přírodě. Jaro poví, co nás čeká v příštím období. Poté se děti s Jarem přivítají písničkou nebo básničkou. Jaro děti obdaruje semeny ke klíčení a sazeničkami, které si děti zasadí do truhlíků

 Cíl: přiblížit dětem zázračné jarní znovuzrození přírody po zimním odpočinku, umět se postarat o živě rostliny.

 22. března – Světový den vody

V týdnu, na který připadá Den vody, bude v MŠ probíhat projekt zaměřený na vodu.

 Cíl: Pochopit nezastupitelnou úlohu vody jako jednu z nejdůležitějších podmínek pro vznik a udržení života na planetě Zemi.

 26. – 29. března – Velikonoce

Připomeneme si tradiční velikonoční zvyky. Budeme malovat kraslice, do květináčů si děti zasejí osení, budeme plést pomlázku. Vyzdobíme si třídu a nástěnky s velikonočními motivy. Zaměříme se na Velikonoce jako na svátky, které připadají na období probuzení přírody ze zimního spánku.

29. března – Velikonoční pohádka „O čem sní beránci“.

Cíl: Formou divadla si děti připomenou probouzející se jaro, přírodu a zvířátka.

9. dubna – Čimískův naučný program „Lesní zvěř“

( Čimískova zahrada u Čimického háje)

Cíl: Připomenout si, co je les, čím je důležitý, jak ho chránit. Jaká zvířátka v lses můžeme potkat, jak se k nim chavat.Co je myslivost a práce myslivce.

19. dubna – Den Země

Dopolední program pro děti na zahradě školy.

Cíl: Uvědomění si vztahu člověka a životního prostředí.

Vnímat rozmanitost a krásu přírody.

Využití přírodního materiálu k rozvoji kreativity.

 25. dubna. – Čimískův naučný program „Odpady mají své dopady“

( Čimískova zahrada u Čimického háje)

Cíl: Vnímat situace, kdy dochází k poškození blízkého životního prostředí.

Vědět o různorodosti zemského povrchu, klimatu, etnik a kultur.

Vědět, že každá lidská aktivita přináší důsledky.

Výlet k Vltavě – během měsíce dubna

Navážeme na světový Den vody a Den Země. Připomeneme si význam vodních toků a seznámíme se s flórou a faunou řek.

 Cíl: Seznámení se s nejbližším výrazným krajinotvorným prvkem v našem okolí.

 26. dubna. – Táborák – pálení čarodějnic

Jedná se o odpolední akci s rodiči, která probíhá každoročně na školní

zahradě. Společně si posedíme u táborového ohně, proběhne přehlídka čarodějnických masek a opečeme si špekáčky.

Cíl: Pociťovat sounáležitost s lidmi a přírodou.

2. května – Včelí království

Ekologicko-výchovná akce na zahradě školky se živými včeličkami v proskleném úlu.

Cíl: seznámit se se životem včel, kde se bere med, jak se krmí včelí miminka, jak voní včelí vosk.

19. května – Jarní brigáda s rodiči

 Akce probíhá na školní zahradě ve spolupráci s rodiči a dětmi. Společnými silami uklidíme zahradu a provedeme drobné úpravy.

 Cíl: Vytváření pozitivního vztahu k práci, která proměňuje životní prostředí, v němž žijeme.

Výlet na statek za zvířátky – během měsíce května

Děti se seznámí s péčí o hospodářská zvířata.

 Cíl: Rozvoj úcty k životu ve všech jeho formách.

7. června – Čimískův naučný program „Babiččiny bylinky“

( Čimískova zahrada u Čimického háje)

 Cíl: Seznámit se s rostlinkami a jejich účinky.

 19. června – Školní výlet do ZOO parku Radonice

Cíl: seznámit se s živými zvířátky v přírodě

 Léto – Letní lodička na cestě kolem světa

21. června – Vítání léta

Akce probíhá v dopoledních hodinách na školní zahradě. Děti přivítají Léto, rozloučí se s Jarem. Připomeneme si, co všechno se za jeho vlády odehrálo v přírodě. Léto poví, co nás čeká v příštím období. Každá třída přivítá Léto písničkou, nebo básničkou. Léto děti obdaruje a ujímá se vlády v přírodě.

 Cíl: Vytváření elementárního povědomí o přírodním prostředí, o jeho rozmanitosti, vývoji a neustálých proměnách.

 I během tohoto pololetí se budeme zabývat mezinárodním programem EKOŠKOLY pro Mateřské školy a plnit jednotlivé kroky tohoto programu. Naše téma pro tento rok jsou „ODPADY“.

 Cíl: Získat mezinárodní titul EKOŠKOLA.