ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY

A OSVĚTY

Školní rok 2018/2019 – 2. pololetí

V rámci programu environmentálního vzdělávání se budeme dále věnovat  přírodě v okolí naší školky, chodit na vycházky do lesa, pozorovat zvířátka a svět kolem nás.

I v tomto pololetí nás čeká mnoho zajímavých akcí. V zimě budeme sypat ptáčkům semínka a krmit zvířátka v lese. Jarní slavností přivítáme příchod jara. Seznámíme se se změnami, které souvisí se střídáním ročních období.

Na jaře budeme sázet květiny do truhlíků, využijeme kompost na školní

zahradě, vysadíme semínka dýní.

Nezapomeneme ani na zvířátka v naší zahradě. Budeme pozorovat, zda se již nastěhovaly sýkorky do ptačí budky, průběžně budeme upravovat a nadále pozorovat náš „Hmyzí hotel“

a „Domeček pro ježka“.

V březnu oslavíme Světový den vody.

V dubnu oslavíme Den Země.

Oslavíme velikonoční svátky, které jsou symbolem příchodu jara. Vypravíme se na výlet s environmentální tématikou. Na konci dubna nás čeká tradiční táborák a pálení čarodějnic.

V červnu přivítáme léto a můžeme se těšit na prázdniny.

Budeme zvelebovat prostředí školky, podle témat informovat o dění prostřednictvím nástěnek. Podle témat budeme také zdobit interiér a exteriér školky.

Dále budeme pokračovat v plnění Metodiky 7 kroků Ekoškoly, abychom docílili pozitivních změn ve škole i jejím okolí a získali Mezinárodní titul EKOŠKOLA.

Zima – Lodička zimních radostí

Krmení ptáčků a zvířátek v lese

Budeme sypat ptáčkům do krmítek, která visí na zahradě  naší školky, semínka slunečnic a pozorovat jak zrníčka mizí a ptáčci si na nich pochutnávají. Také zajdeme do lesa za zvířátky a přineseme jim jablíčka a mrkvičky, aby neměly hlad.

 Cíl: Vytváření vztahu k lesním zvířátkům a ptactvu, rozvíjení odpovědnosti k životu na Zemi, vytváření pozitivního vztahu k našemu okolí.

 8.– 15. února školka v přírodě ve Vřesníku

Cíl: Vytvoření pozitivního vztahu k přírodě, jak se v přírodě chovat, jak se o přírodu starat.

 Jaro – Veselá jarní lodička

Sázení bylinek a dalších rostlin (sázení řeřichy do vaty, velikonoční osení), jarní tvoření z proutí a úklid školní zahrady.

Cíl: Pozorování jarních rostlin a bylinek

21.března – Vítání jara

Akce probíhá v dopoledních hodinách na školní zahradě. Děti se loučí s paní Zimou a na zahradě vítají Jaro. Připomeneme si, co se vše odehrálo za vlády zimy v přírodě. Jaro poví, co nás čeká v příštím období za použití maňáska. Poté se děti s Jarem přivítají písničkou nebo básničkou. Jaro děti obdaruje semeny ke klíčení a sazeničkami, které si děti zasadí do truhlík

Cíl: přiblížit dětem zázračné jarní znovuzrození přírody po zimním odpočinku, umět se postarat o živě rostliny. Uvědomění si vztahu člověka a životního prostředí. Vnímat rozmanitost a krásu přírody. Využití přírodního materiálu k rozvoji kreativity.

 22. března – Světový den vody (CH, Ž)

 25. března – Světový den vody (D, MK)

V týdnu, na který připadá Den vody, bude v MŠ probíhat projekt zaměřený na vodu.

 Cíl: Pochopit nezastupitelnou úlohu vody jako jednu z nejdůležitějších podmínek pro vznik a udržení života na planetě Zemi. Uvědomit si, že voda je ve všem živém.

 15. – 22. duben – Velikonoce

Připomeneme si tradiční velikonoční zvyky. Budeme malovat kraslice, do květináčů si děti zasejí osení, budeme plést pomlázku. Zaměříme se na Velikonoce jako na svátky, které připadají na období probuzení přírody ze zimního spánku.

Cíl: Přiblížení Velikonočních tradic a jejich dodržování.

 2. dubna – „Pozor, jdou k nám kuřátka“ 1. část

 Vzdělávací program se živými kuřátky.

 Cíl: Ukázat dětem zrození života a jeho průběh.

11. dubna – „Hurá, jaro je tady“

 Divadelní představení, které dětem představují Velikonoční tradice.

Cíl: Přiblížení Velikonočních tradic a jejich dodržování.

15. dubna – „Pozor, jdou k nám kuřátka“ 2. část

Dopolední program pro děti. Pokračování 1. části programu.

 30. dubna. – Táborák – pálení čarodějnic

Jedná se o odpolední akci s rodiči, která probíhá každoročně na školní

zahradě. Společně si posedíme u táborového ohně, proběhne přehlídka čarodějnických masek a opečeme si špekáčky.

Cíl: Pociťovat sounáležitost s lidmi a přírodou.

 6. května – Primární prevence „Nebezpečí odhozených jehel a stříkaček“ (MK, D)

 Vzdělávací program pro předškoláky. Zaměření se na čím dál častější rizika.

Cíl: Předcházení nebezpečí, která hrozí v běžném životě.

11. května – Jarní úklid s rodiči

 Akce probíhá na školní zahradě ve spolupráci s rodiči, dětmi a personálem MŠ. Společnými silami uklidíme zahradu a provedeme drobné úpravy.

 Cíl: Vytváření pozitivního vztahu k práci, která proměňuje životní prostředí, v němž žijeme.

 16. května – naučný program „Oheň, voda, země, vzduch“

 Vzdělávací program pro děti o živlech. Seznámení s nebezpečím.

Cíl: Přiblížit dětem, že živly jsou sluhy i pány. Poučení dětí o živelném nebezpečí.

 30. května – Program „Kam koníčci pojedeme“

 Dopolední, venkovní program pro děti k jejich svátku se živými koníčky.

 Cíl: seznámit se s živými zvířátky v přírodě

 30. května – „D21en dětí s Duhovým tandemem“

 Akce na zahradě školy s rodiči a prarodiči.

Cíl: Propojování generací, společné zážitky.

 5. června – Naučný program „Kamarád i šelma“

 Vzdělávací program pro děti s živým pejskem.

Cíl: Seznámit se s chováním psů, naučit se jak se k nim chovat.

 19. června – Školní výlet – Hrusice – „Za kocourem Mikešem“

 Vydáme se po stopách Josefa Lady, Kocoura Mikeše a jeho přátel.

Cíl: Prohlédnout si Ladův kraj.

Léto – Letní lodička na cestě kolem světa

21. června – Vítání léta

Akce probíhá v dopoledních hodinách na školní zahradě. Děti přivítají Léto, rozloučí se s Jarem. Připomeneme si, co všechno se za jeho vlády odehrálo v přírodě. Léto poví, co nás čeká v příštím období. Každá třída přivítá Léto písničkou, nebo básničkou. Léto děti obdaruje a ujímá se vlády v přírodě.

 Cíl: Vytváření elementárního povědomí o přírodním prostředí, o jeho rozmanitosti, vývoji a neustálých proměnách.

 Během tohoto pololetí se budeme zabývat programem EKOŠKOLY pro Mateřské školy a plnit jednotlivé kroky tohoto programu. Naše téma pro tento rok jsou „PROSTŘEDÍ ŠKOLY“.

 Cíl:  Zvelebit prostředí naší školky.