ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY

A OSVĚTY

Školní rok 2016/2017 – 2. pololetí

V rámci programu environmentálního vzdělávání se budeme dále věnovat  přírodě v okolí naší školky, chodit na vycházky do lesa, pozorovat zvířátka a svět kolem nás.

V tomto pololetí nás čeká mnoho zajímavých akcí. V zimě budeme sypat ptáčkům semínka a krmit zvířátka v lese. Jarní slavností přivítáme příchod jara. Seznámíme se se změnami, které souvisí se střídáním ročních období.

Na jaře budeme sázet květiny do truhlíků, využijeme kompost na školní

zahradě, vysadíme semínka dýní.

Nezapomeneme ani na zvířátka v naší zahradě. Budeme pozorovat, zda se již nastěhovaly sýkorky do ptačí budky, průběžně budeme upravovat a nadále pozorovat náš „Hmyzí hotel“ a „Domeček pro ježka“.

V březnu oslavíme Světový den vody.

V dubnu oslavíme Den Země.

Oslavíme velikonoční svátky, které jsou symbolem příchodu jara. Vypravíme se na výlet s environmentální tématikou, a to k Vltavě a na Bohnický statek. Na konci dubna nás čeká tradiční táborák a pálení čarodějnic. V červnu přivítáme léto a můžeme se těšit na prázdniny.

Zima – Lodička zimních radostí

Krmení ptáčků a zvířátek v lese – únor

Budeme sypat ptáčkům do krmítek, která visí na zahradě  naší školky, semínka slunečnic a pozorovat jak zrníčka mizí a ptáčci si na nich pochutnávají. Děti z oddělení Mořských koníků vyrobí pro ptáčky lojové koule, které rozvěsíme po zahradě naší školky a některé pověsíme i do blízkého lesa. Také zajdeme do lesa za zvířátky a přineseme jim jablíčka a mrkvičky, aby neměly hlad.

Cíl: Vytváření vztahu k lesním zvířátkům a ptactvu, rozvíjení odpovědnosti k životu na Zemi.

 Integrovaný blok:

Jaro – Veselá jarní lodička

 Březen, duben

Sázení bylinek a dalších rostlin, vysazení borůvkového keře a jarní tvoření z proutí

– Ptáček Jarabáček.

 15. 3. 2017 – Program pro děti – Bezpečný pes

Zábavně – naučný program s praktickými ukázkami, které jsou proloženy povídáním o pejscích. Do programu jsou zapojovány i děti. Proběhne ukázka výcviku pejsků.

Cíl: Bezpečnost při kontaktu se psy ať již vlastními, nebo cizími. Děti se učí znát řeč psího těla, mimiku a rozpoznat varovné signály.

Jarní slavnost 20. 3. 2017

Akce probíhá v dopoledních hodinách na školní zahradě. Děti se loučí s paní Zimou a na zahradě vítají Jaro. Připomeneme si, co se vše odehrálo za vlády zimy v přírodě. Jaro poví, co nás čeká v příštím období. Poté se děti s Jarem přivítají písničkou nebo básničkou. Jaro děti obdaruje semeny ke klíčení a sazeničkami, které si děti zasadí do truhlíků

Cíl: přiblížit dětem zázračné jarní znovuzrození přírody po zimním odpočinku, umět se postarat o živě rostliny.

 Světový den vody 22. 3. 2017

V týdnu, na který připadá Den vody, bude v MŠ probíhat projekt zaměřený na vodu. Tento rok proběhne pod názvem „Dešťové graffiti“ – malování vodou.

Cíl: Pochopit nezastupitelnou úlohu vody jako jednu z nejdůležitějších podmínek pro vznik a udržení života na planetě Zemi.

 Velikonoce 16. – 17. 4. 2017

Připomeneme si tradiční velikonoční zvyky. Budeme malovat kraslice, do květináčů si děti zasejí osení, budeme plést pomlázku. Vyzdobíme si třídu a nástěnky s velikonočními motivy. Zaměříme se na Velikonoce jako na svátky, které připadají na období probuzení přírody ze zimního spánku.

V letošním roce proběhne dětský program „Velikonoce ze zajícem Ušákem“ dne 12. 4. 2017. Děti si připomenou tradice Velikonoc hravou formou. Vyzkoušejí si soutěžní disciplíny, které odrážejí tradice Velikonoc, ale také tance a hádanky. Nebude chybět velikonoční zajíček Ušáček, který si s dětmi zasoutěží a vyfotí se s nimi na památku. Na konci programu každý dostane odměnu.

20.– 24. 4. 2017 – Jídlo a obaly

Tématický blok programu Ekoškola. Zapojí se všechny třídy naší školy.

Cíl: Seznámení dětí s problematikou recyklace.

Vést děti k zamyšlení nad původem a složením různých potravin.

Den Země 22. 4. 2017

V pátek 21. 4. vyvrcholení tematických bloků věnovaných planetě Zemi a realizovaných na jednotlivých třídách. V týdnu od 18. – 21. 4. proběhne pro děti představení „Posviť si na duhu citronem“.

Cíl: Vnímat situace, kdy dochází k poškození blízkého životního prostředí.

Vědět o různorodosti zemského povrchu, klimatu, etnik a kultur.

Vědět, že každá lidská aktivita přináší důsledky.

Uvědomění si vztahu člověka a životního prostředí.

Vnímat rozmanitost a krásu přírody.

Využití přírodního materiálu k rozvoji kreativity.

 Jarní brigáda – 22. duben 2017

Akce probíhá na školní zahradě ve spolupráci s rodiči a dětmi. Společnými silami uklidíme zahradu a provedeme drobné úpravy.

Cíl: Vytváření pozitivního vztahu k práci, která proměňuje životní prostředí, v němž žijeme.

 

Výlet k Vltavě – během měsíce dubna

Navážeme na světový Den vody. Připomeneme si význam vodních toků a seznámíme se s flórou a faunou řek.

Cíl: Seznámení se s nejbližším výrazným krajinotvorným prvkem v našem okolí.

 Táborák – pálení čarodějnic – 27. 4. 2017

Jedná se o odpolední akci s rodiči, která probíhá každoročně na školní

zahradě. Společně si posedíme u táborového ohně, proběhne přehlídka čarodějnických masek a opečeme si špekáčky.

Cíl: Pociťovat sounáležitost s lidmi a přírodou.

 Výlet na statek za zvířátky – během měsíce května

Děti se seznámí s péčí o hospodářská zvířata.

Cíl: Rozvoj úcty k životu ve všech jeho formách.

 Výroba přírodního „parfému“ – 9. – 12. května

Společně si vyrobíme voňavku z přírody. Na výrobu budeme sbírat květy pampelišek, sedmikrásek, jehličí, drobných kousků kůry, lístků apod. do papírových kelímků a vyrobíme voňavé překvapení pro maminky.

Cíl: Pozorování procesu sušení a vůně rostlin ze zahrady.

 10. a 11. 5. 2017 Program pro děti – „Živé  kozičky na zahradě školky“

Program, který se odehrává venku a součástí je i to, že si každé dítě může zkusit pod vedením odborníků kozičku podojit.

7. 6. 2017 Program pro děti „ Co se děje v trávě“ – Chobotničky, Želvičky

Program proběhne na školní zahradě. Děti programem provede housenka z pohádky „O velmi hladové housence“. Housenka děti seznámí s vývojovým cyklem motýlů a také s tím, čím se motýli a housenky živí. Poté si na zahradě děti zkusí najít motýlky či jiné zástupce hmyzu. Děti se dozví, jak jim na naší zahradě můžeme pomáhat.

Cíl: Děti popíší vývojový cyklus motýlů. Děti vysvětlí, jak můžeme motýlům na zahradě pomoci.

 Integrovaný blok:

Léto – Letní lodička na cestě kolem světa

Letní slavnost 21. 6. 2017

Akce probíhá v dopoledních hodinách na školní zahradě. Děti přivítají Léto, rozloučí se s Jarem. Připomeneme si, co všechno se za jeho vlády odehrálo v přírodě. Léto poví, co nás čeká v příštím období. Každá třída přivítá Léto písničkou, nebo básničkou. Léto děti obdaruje a ujímá se vlády v přírodě.

Cíl: Vytváření elementárního povědomí o přírodním prostředí, o jeho rozmanitosti, vývoji a neustálých proměnách.