ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY  A OSVĚTY

Školní rok 2017/2018 – 1. pololetí

V rámci programu environmentálního vzdělávání se budeme věnovat přírodě v okolí naší školky, chodit na vycházky do lesa, pozorovat zvířátka a svět kolem nás.

I letos nás bude čekat mnoho zajímavých akcí. V měsíci září se na podzimní slavnosti rozloučíme s létem a přivítáme podzim.

Zahájíme činnost nového ekotýmu, jednou měsíčně se budeme scházet a společně pracovat na letošním tématu Ekoškoly, kterým budou Odpady.

Na podzim budeme sklízet úrodu z našich záhonků, vyčistíme je a připravíme na zimu. Společně s rodiči budeme hrabat listí

a připravovat zahradu k zimnímu spánku.

Díky naší výhře v soutěži „Lesní svět“ budou na naši zahradu nainstalovány tři nové dřevěné vzdělávací prvky (Věž poznání, Dendrofon a Pexeso), které nám zpestří venkovní pobyt.

V měsíci říjnu budeme vyrábět stromová písmenka, opravovat hmyzí hotely a domeček pro ježka. Na podzim budeme také hojně využívat náš kompost, o který se stará v průběhu roku ekotým naší školy.

Na jaře nově v naší školce přibude zahradnický kroužek, který bychom rádi propojili s prací našeho ekotýmu. Kroužek bude zaměřen na získávání zahradnických znalostí a zkušeností – setí semínek, sázení kytiček včetně následné péče o ně, poznávání a ochutnávání rostlin, tvorba dekorací atd.

Na konci roku proběhne na zahradě tradiční vítání zimy. Využijeme této příležitosti k naplnění krmítek pro ptáčky na školní zahradě, vypravíme se také do lesa nakrmit hladová zvířátka.

Naše školka v rámci environmentálního vzdělávání využívá vzdělávacích programů podniku Lesy hl. m. Prahy a dalších institucí jako botanická zahrada, Podhoubí, Ornita nebo Dům dětí a mládeže Spirála, nabízejících ekologické programy.

INTEGROVANÝ BLOK:

PODZIM – LODIČKA PODZIMNÍCH VŮNÍ

Návštěva botanické zahrady 19.9

Starší předškoláci navštíví botanickou zahradu v Troji, její venkovní část, kde probíhají různé výstavy. Děti tak budou moci nahlédnout do světa, který je běžně lidskému oku utajen.

Cíl: Poznat rozmanitost a krásu přírody, objevovat svět kolem sebe a nová místa ve svém okolí.

 Posvícení 21.9.

Všichni se společně sejdeme na slavnostně vyzdobené školní zahradě, kde proběhne tradiční ochutnávka koláčů a překvapení pro děti a rodiče.

Cíl: Oživit lidové tradice a připomenout si původ tohoto svátku.

Podzimní slavnost 22.9.

Akce proběhne v 10:30 hodin na školní zahradě. Rozloučíme se s létem a písničkou, nebo básničkou děti přivítají podzim. Připomeneme si, co nás čeká v příštím období a Podzim děti obdaruje podzimními květinami, kterými vyzdobíme venkovní schodiště a vstup do mateřské školy.

Cíl: Přiblížit dětem nadcházející roční období, pomocí tohoto rituálu se rozloučit s létem a uvědomit si proměny, které probíhají v přírodě. Umět se postarat o živé rostliny.

 Den stromů 20.10.

Mladší děti se zúčastní výukového programu Život stromu, který pořádá ekocentrum Podhoubí. Program je veden prožitkovou formou a děti se v něm dozvědí, z jakých částí se skládá strom a vytvoří si svůj obrázek stromu z přírodnin. V rámci dramatizace si prožijí růst a vývoj stromu po celý jeho život.

Cíl: Uvědomit si hlavní životní fáze stromu a vnímat rozdíly v jednotlivých ročních obdobích.

 Stromová písmenka 20.10.

Starší děti využijí nasbírané listy několika druhů stromů z našeho okolí k vytváření stromových písmenek. Na archy papíru nalepí listy do podoby prvního písmenka názvu daného stromu. (dubově listy do písmene D, javorové do písmene J atd.)

Cíl: Upevnit si názvy vybraných druhů strom, kontakt s přírodním materiálem, rozvoj jemné motoriky a rozpoznávání některých písmen.

 Podzimní brigáda 21.10.

Na školní zahradě ve spolupráci s rodiči a dětmi společně uklidíme a shrabeme spadané listí. Upravíme také záhonky mezi schodišti a provedeme drobné opravy. Součástí bude již tradiční pečení buřtíků a pro zahřátí se bude podávat teplý čaj.

Cíl: Vytvářet pozitivní vztah k práci, která proměňuje životní prostředí, v němž žijeme. Setkání a bližší seznámení rodičů, dětí a paní učitelek, vytváření pozitivních vztahů.

 Třídění je hra – listopad

V rámci tohoto projektu se všechny třídy seznámí s tím, jak správně a efektivně třídit odpady. Společně s ekotýmem připravíme zábavné činnosti a hry, při kterých se děti pomocí zážitků budou učit, jak minimalizovat odpady, třídit je a starat se o životní prostředí.

Cíl: Dozvědět se, jak předcházet vzniku odpadu, využívat odpadový materiál k tvůrčí činnosti, zjistit proč je dobré odpad třídit a co se s vytříděným odpadem dále děje.

Dýňování  20. – 23.11.

Děti si doma společně s rodiči a sourozenci mohou vytvořit výrobek z dýně, tykve, nebo dalších podzimních plodů. Hotové práce si vystavíme na prostranství mezi schodišti. Ve čtvrtek 23. 11. proběhne prohlídka celé výstavy.

Cíl: Rozvíjet kreativitu a fantazii při práci s přírodním materiálem, poznávat plodiny, které dozrávají na podzim a užít si práci na výrobku se svými blízkými.

INTEGROVANÝ BLOK:

ZIMA – LODIČKA ZIMNÍCH RADOSTÍ  

 Povídání se zvířátky 4.12

Ekovýchovný program pro mladší děti realizovaný ve spolupráci s Lesy hl. m. Prahy. Součástí bude názorná ukázka kožíšků, paroží a zvířecích zvuků.

Cíl: Uvědomit si originalitu a jedinečnost všeho živého.

 Zimní slavnost 21.12.

Dopolední zahradní akce. Připomeneme si společně typické znaky nadcházejícího ročního období, každá třída přivítá zimu písničkou, básničkou nebo tanečkem a děti si převezmou dárky pro zvířátka a ptáčky, které poté rozmístí na školní zahradě nebo je v nadcházejících dnech odnesou do lesa.

Cíl: Chápat, že svět má svůj řád, všímat si pozoruhodných změn v okolní přírodě, uvědomit si, že změny jsou přirozené a samozřejmé a střídají se

v pravidelných cyklech.

 Stromek pro zvířátka a krmení ptáčků – prosinec, leden

S využitím darů ze zimní slavnosti ozdobíme venku stromek a přichystáme tak pro zvířátka malé vánoční překvapení. Nezapomeneme ani na ptáčky, kterým nasypeme semínka slunečnic.

Sypání ptáčkům do krmítek na školní zahradě i v okolí školky probíhá celou zimu.

Cíl: Pociťovat sounáležitost se živou přírodou, prostřednictvím dlouhodobé péče rozvíjet pozitivní vztah ke zvířátkům

 Ledové svícny – 15. -19.1.

S využitím zelených větviček, barevných lístků, plodů a dalších zajímavých přírodnin, nasbíraných za podzimních vycházek si v tomto týdnu na každé třídě vyrobíme kouzelný ledový svícen. O zážitek z hotového díla se podělíme s ostatními kamarády a rodiči na školní zahradě.

Cíl: Pracovat s přírodním materiálem, rozvíjet výtvarné cítění, poznávat vlastnosti ledu, umět spolupracovat

 

V Praze dne: 25. 9. 2017

Zpracovala: Mgr. Daniela Šulcová