Návštěvy tělocvičny budeme realizovat nepravidelně s ohledem na množství akcí ve školce.

Včas Vás budeme informovat na webu a nástěnkách v šatnách.