Zápis ze schůzky Ekotýmu 27.9.2018

 1. Představení nového ekotýmu. Seznámení dětí z různých tříd i učitelek.
 • Chobotničky – Damián, Evička
 • Želvičky – Nikolka, Klárka
 • Delfínci – Matěj, Štefánek, Adélka, Verunka, Evička
 • Mořští koníci – Štěpánek, Karolínka, Tomášek L, Gábinka, Eda
 1. Povídání o programu Ekoškola, co znamená, proč chceme být členy Ekotýmu, co obnáší členství v Ekotýmu.
 1. Procházka po zahradě – kontrola kompostérů (povídání o jejich funkci), hledání kontejnerů na třídění odpad na pozemku mateřské školy.

fzj

Zápis ze schůzky Ekotýmu 25.10.2018

 1. Seznámení s tématem odpady – co obnáší téma – jak předcházet odpadům, jak s nimi dále pracovat – zakreslení na papír, co děti napadalo k tématu odpady
 2. Formou hry seznámení s kroky, které nás budou čekat – ekotým, šetření, plán činností, sledování a vyhodnocování, environmentální výchova ve výuce, informování a spolupráce, ekokodex

j

 

Zápis ze schůzky Ekotýmu 3. 12. 2018

Schůzky se z řad rodičů zúčastnili Kateřina Hanzlová (maminka Evičky Hanzlové), Jitka Stančíková (maminka Evičky Stančíkové), Libor Novotný (tatínek Karolínky a Štěpánka Novotných), Lukáš Gajda (tatínek Gábinky Gajdové).

 1. Přivítání s dětmi i s rodiči.
 2. Děti seznamují rodiče s programem Ekoškoly – tématem, jednotlivými kroky.
 3. Vymýšlení pokřiku Ekotýmu.

„Eko, eko, ekotým, energii ušetřím.“

 1. Rozdělení rolí v týmu.

Paní učitelka Naďa – kreslířka

Paní Stančíková – pohoštění

Slečna asistentka Kristýnka – fotografka

Pan Gajda – pomoc v IT oblasti

S rodiči jsme si povídali hlavně o odpadech. Jak třídí doma, co dělají pro přírodu, jak šetří svět, jak šetří energie, atd. .

Rodiče dávali otázky dětem:

 • Jak se větrá?
 • Co doma nepoužíváme?
 • Čeho by se dalo používat méně?
 • Jak by mohlo šetřit odpad dítě?
 • Dáváte pozor na rodiče, jestli doma třídí?
 • Jak svítíme doma/ve školce?
 • Jak šetříme?
 • Co si koupíme za ušetřené penízky?

Po otázkách jsme s dětmi malovali obrázky k tématu, rodiče jim pomáhali a povídali si o daném tématu, radili jim, co mají kreslit a motivovali je k přemýšlení o odpadech.

gggg

Schůzka ekotýmu s celou MŠ – 11. 1. 2019

S ekotýmem jsme svolali celou MŠ kvůli šetření odpadem. Zjistili jsme totiž, že v zimě nadměrně svítíme, i když je sluníčko a světlo.

Ekotým vysvětlil dětem, co jsme si povídali na minulé schůzce s rodiči a předali to ostatním dětem z MŠ. Dokonce se ekotým dětí ptal, co bychom mohli dělat s ušetřenými penězi, co bychom mohli dělat lépe, na čem bychom měli pracovat, čeho bychom chtěli docílit.

Děti také upozornili na to, že mají ony samy dávat pozor na zbytečné svícení, plácání papírem nebo zbytečné topení, když se větrá.

3-15

 

Zápis ze schůzky  Ekotýmu 27. 2. 2019

 1. Přivítání s dětmi již známým pokřikem „Eko, eko, Ekotým, energii ušetřím.“
 2. Povídání o ježkovi – o tom, kde žije, co k životu potřebuje, čím se živí.
 3. Hledání domečku pro ježka na školní zahradě a přemýšlení o tom, zde je vhodně umístění → není, hledání nového místa pro ježečkův domeček.
 4. Nalezení lepšího místa pro domeček – vzadu na zahrádce ve stínu (úkol – sledovat, zda tam jsou žížaly, aby ježek měl potravu).

asdfaf asdfaffasdf

 1. Úkol do příště – nakreslit ježečka, umístit obrázek na eko nástěnku.

 

Zápis ze schůzky Ekotýmu 20. 3. 2019

 1. Přivítání pokřikem dětí – Eko, eko, Ekotým, energii ušetřím.
 2. Představení analýzy jednotlivých třídy – děti provedly šetření ve svých třídách za pomocí obrázkové analýzy, na schůzce děti z každé třídy, řekly ostatním, jak šetření probíhalo a co je třeba zlepšit
 3. Srovnání analýz všech tříd a vyvození silných a slabých stránek mateřské školy.

 

Zápis ze schůzky Ekotýmu dne 3. 4. 2019

 1. Povídání o květinách na školní zahradě – o tom, co je to za květiny, co potřebují, aby mohly vyrůst.
 2. Povídání o činnostech, které jsme podnikli proto, abychom dosáhli našeho cíle.

mít krásnou zahradu plnou kytiček a mít záhonek s bylinkami a záhonek s ovocem a zeleninou.

 1. Děti, kreslí průběh činností, které vedly k našemu cíli.
 1. Úkol do příště – vymalovat obrázky, které děti nakreslily a vystavit je na eko nástěnku.

lhjwerfguo guklfz