Dokumenty

Zápis ze schůzky 4. 9. 2017 (PDF)

Pozvánka na členskou schůzi spolku (PDF)

Stanovy spolku (PDF)

Úplný výpis ze spolkového rejstříku (PDF)

 

Číslo účtu spolku, který je veden u Fio banky:

2201117642/2010

Email:  spolek.msdolakova@seznam.cz