6:30 7:00 scházení dětí v oddělení Želviček
7:00 8:30 postupné scházení dětí ve všech odděleních
hry a činnosti ve skupinkách dle volby a zájmu dětí,

volná a přirozená hra dětí

8:30 8:45 komunitní kruh, tělovýchovná chvilka
8:45 9:15 hygiena, svačinka
9:15 9:45 vzdělávací činnost dětí s učitelkou
9:45 11:30 příprava a pobyt venku
11:30 12:15 převlékání – hygiena – oběd
12:30 13:00 postupný odchod dětí domů po obědě
13:00 14:30 příprava na odpočinek – odpočinek
14:30 15:00 oblékání dětí – hygiena – svačinka
15:00 17:00 kroužky, hry dle zájmu a výběru dětí, odchody dětí domů