Zájmové kroužky – 1. pololetí šk. r. 2021/2022

Úterý:

Tanečky s prvky baletu – 16:00 – 16:45 hodin
Keramika – Sudý týden – 8:30 – 9:15 hodin, Lichý týden – 16:00 – 16:45 hodin

Čtvrtek:

Sportovní kroužek – 16:00 – 16:45 hodin

Tvořivé ručičky – 16:00 – 16:45 hodin

Podpora logopedické prevence – pí. učitelka Alenka

Pondělí, úterý – 8:30 – 9:00 hodin – CH

Středa, pátek – 8:30 – 9:00 hodin – Ž