Po domluvě s třídními učitelkami nebo se zástupkyní pro předškolní vzdělávání.