Konzultační hodiny zástupkyně pro předškolní vzdělávání budou v roce 2016/2017

každé první pondělí v měsíci od 16.00 – 17.00 hodin, nejlépe po telefonické domluvě.