Každý první čtvrtek v měsíci od 16:00 hodin ve sborovně školy nebo po telefonické domluvě se zástupkyní pro předškolní vzdělávání.