Plán akcí – 2. pololetí školního roku 2017/2018

ÚNOR

od 7. února    Logopedická prevence dětí – MK,D

od 8. února    „Kurz angličtiny pro prarodiče a jejich vnoučata“

čtvrtky 1 x týdně, odpolední akce od 16:00 hodin v CH

6.února        Primární prevence „Nebezpečí od cizích lidí – MK

6. února     „Povídání o babičce a dědečkovi“ – dopolední akce – CH,Ž

7. února       Primární prevence „Nebezpečí od cizích lidí – D

8.února        Povídání o babičce a dědečkovi“ – dopolední akce – MK,

9. 2. – 22. 6.  Plavání – dopolední aktivita  – MK, D

19. února       Karneval +focení – dopolední akce pro děti

20. února      Primární prevence „Virtuální lákadla“ – MK

20. února     Keramická dílnička – práce s hlínou od 17:00 v MK

21. února      Primární prevence „Virtuální lákadla“ – D

Březen

7. března       „ Nauč se mi rozumět“ – naučný program s živým pejskem

12.– 15. března –  Testy školní zralosti pro předškoláky – MK,D

13. března          Keramická dílnička – glasování od 17:00   hodinv MK

26. března         Návštěva 1. tříd v naší základní škole – MK,D

20. března        Vítání Jara – dopolední akce pro děti na školní zahradě

22. března         Světový den vody – dopolední aktivity na zahradě MŠ

27. března         Divadlo Karla Hackera od 9:00 hodin – CH, Ž

28. března         Divadlo Karla Hackera od 9:00 hodin – D

29.března         Velikonoce  s pohádkou „O čem sní beránci“

termín upřesníme – Návštěva knihovny v KD Krakov – MK, Delfínci

DUBEN

13. dubna            Noc s Andersenem – noční akce pro děti

9. dubna            Naučný program v Čimickém háji „Lesní zvěř“ – D

12. dubna          Den otevřených dveří

  10:00 – 11:30 hodin, 14:00 – 17:00 hodin

17. dubna         Divadlo ve školce „Dopravní pohádka“

19. dubna        Den Země – dopolední aktivity na zahradě školky

25. dubna        Naučný program v Čimickém háji „Odpady“ – D

Termín upřesníme – Návštěva dopravního hřiště od 13:00 hodin – MK, D

26. dubna       Pálení čarodějnic na zahradě školky od 17:00 hodin

KVĚTEN

2. května             Ekologicko-výchovná akce „Včelí království“

 termín upřesníme      Návštěva Domova důchodců   – D

9. – 10. května    zápis do MŠ – 13:00 – 17:00 hodin

14. května          Vystoupení ke Dni maminek od 17:00 hodin – D

15. května             Vystoupení ke Dni maminek od 17:00 hodin – MK

16. května            Vystoupení ke Dni maminek od 17:00 hodin – CH

17. května         „Dobrodružství kocoura Modroočka“-KD Krakov, MK,D

17. května           Vystoupení ke Dni maminek od 17:00 hodin – Ž

12. května         Jarní brigáda od 9:30 hodin na zahradě školky

22. května          Sportovní den  – dopolední akce pro děti na hřišti ZŠ

24. května          Jarní dílnička – od 16:00 hodin v Chobotničkách

31. května         „Mauglí“ od 9:00 hodin, KD Krakov – MK,D

ČERVEN

1.června            Den dětí – dopolední akce pro děti na zahradě MŠ

7. června            Naučný program v Čimickém háji „Bylinky“, MK

8. – 15. června  Školka v přírodě ve Vřesníku – MK, D

18. června         Fotografování jednotlivých oddělení (společná fota)

19. června       Školní výlet do ZOO parku Radonice

21. června        Vítání Léta – dopolední akce pro děti na zahradě MŠ

22. června       Divadlo K. Hackera „Skřítek“ od 9:00 hodin – CH,Ž

26. června        Pasování předškoláků s překvapením od 17:00 hodin