Připravované nejbližší akce

Zveme všechny děti, rodiče a přátele naší školičky

na „Školkové posvícení“,

které se koná ve čtvrtek 21. 9. 2017

od 17:00 hodin na školní zahradě.

Maminky, které mají chuť a čas,

mohou upéct pro děti něco sladkého a přinést ten den do školky.

Máme pro Vás připravené překvapení,

po kterém se děti dostanou sladkou odměnu.

Těší se na Vás kolektiv naší školky.

 

MŠ Dolákova  přijímá nové děti, zájemci volejte 723 846 660.

 

Zápis ze schůzky rodičů dětí a učitelek MŠ Dolákova 598/3 ze dne 4. 9. 2017

– účast rodičů – prezenční listina

– účast pí. učitelek –  pí. Šulcová, pí. Tichá, pí. Zvolánková, pí. Čaplová,

pí. Včelaříková, pí. Jarinová, pí. Antony, pí. Friedlová

  1. Uvítání rodičů, představení pedagogického sboru

2. Seznámení rodičů s provozem mateřské školy a školním řádem

– upozornění na podpisy rodičů se seznámením se Školním řádem v šatnách tříd

– upozornění na povinné předškolní vzdělávání

(8:30 – 12:30 hodin, omlouvání nepřítomných dětí písemně, omluvenky v šatnách nebo na webu školy)

-vyzvedávání dětí ze školky – vyplnit písemné zmocnění

-předat třídním učitelkám ofocené kartičky zdravotní pojišťovny

3. Upozornění na platby školného a stravného

– školné  – 800,- Kč měsíčně, pozor na změny specifického symbolu dětí na nástěnkách v šatnách

č. účtu:171183139/0300 do 15. každého měsíce

– platba stravného na účet školní jídelny – informace u pí. Hulešové, osobně i elektronicky

4.Zájmové kroužky pro děti

– kroužek flétničky – informace pí. uč. Včelaříková

– keramický kroužek – informace pí. uč. Čaplová

– angličtina pro nejmenší – agentura Spěváček

– pí. Lišková – Modrá rybka – balet, tanečky

– pí. Jarinová – tvořivé ručičky

– nábory na kroužky budou vyvěšeny v šatnách jednotlivých odděleních a začnou od října

– domluva s rodiči – zajistit kroužek pohybových her

5.Informace rodičům

– infekční onemocnění dětí nahlásí rodiče ihned do mateřské školy, pí. učitelky budou informovat ostatní rodiče

6.pí. Dřímalová Rezková seznámila rodiče s hospodařením Spolku rodičů

rodiče odsouhlasili příspěvek ve výši 1000,- Kč,

který zašlou na účet Spolku 2201117642/2010 do 31. 10. 2017

  1. Třídní schůzky na jednotlivých odděleních

Zapsala:  5. 9. 2017, Jitka Friedlová, zástupkyně pro předškolní vzdělávání

Adresa a kontakt na pedagogicko-psychologickou poradnu

pro Prahu 7 a 8:

Glowackého 555/6

181 00 Praha 8

Telefon:   286 585 191

E-mail:     poradna8@ppppraha7a8.cz

 

Účet pro platbu školného: 171 183 139/0300 do 15. každého měsíce.

(nezapomeňte, prosím, zadat VS Vašeho dítěte, který je vyvěšen v příslušné šatně).

 

 

|