ŠvP  VŘESNÍK

Ve středu 2. 5. proběhne ve třídě mořských koníků od 17 hod. informativní schůzka.

Na schůzku přineste všechny vyplněné dokumenty, které jste dostali od svých učitelek.

Z důvodu státních svátků bude v pondělí 30. 5. a 7. 5. otevřena pouze třída Delfínků a Želviček.

Ve čtvrtek 26. 4. od 17:00 hodin Vás všechny zveme na pálení čarodějnic. Akce se koná na zahradě školky. Děti i dospělí mohou přijít v kostýmu čarodějnice. Za každou masku máme pro Vás malou odměnu. S sebou si přineste buřtíky, chléb, pití a dobrou náladu. Kdyby někdo z Vás chtěl u ohně zahrát nám i dětem na kytaru, jste vítáni!

FLÉTNIČKA – POZOR ZMĚNA

Z důvodu státních svátků nebude flétnička následujících

14 dní v pondělí, ale ve středu (tj. 2. 5. a 9. 5.).

Skupinky a časy zůstávají.

Změna jarního úklidu školní zahrady – 12. 5. 2018 od 9:30 hodin.

Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2018/2019 proběhne ve dnech 9. a 10. 5. 2018 od 13:00 – 17:00 hodin ve vestibulu mateřské školy.

Adresa a kontakt na pedagogicko-psychologickou poradnu

pro Prahu 7 a 8:

Glowackého 555/6

181 00 Praha 8

Telefon:   286 585 191

E-mail:     poradna8@ppppraha7a8.cz

 Účet pro platbu školného: 171 183 139/0300 do 15. každého měsíce.

(nezapomeňte, prosím, zadat VS Vašeho dítěte, který je vyvěšen v příslušné šatně).