Mateřská škola přijme od 1. 9. 2018 paní učitelku na plný úvazek. V případě zájmu volejte pí. Friedlovou na tel. číslo 723 846 660.

V pondělí 3. 9. od 17:00 hodin proběhne informativní schůzka v oddělení Želviček. Rodiče budou seznámeny s kolektivem naší školky, školním řádem, kroužky a zároveň proběhne i členská schůze Spolku rodičů a přátel mateřské školy. Prosíme, přijďte na schůzku bez svých dětiček.

Co potřebuje dítě do mateřské školy?

  • přezůvky – nejlépe bačkory (ne pantofle)
  • praktické a pohodlné oblečení do třídy, náhradní oblečení včetně ponožek a spodního prádla (budou uloženy v šatně v pytli, který dostanete při nástupu)
  • pyžamo
  • převlečení na pobyt venku (dle aktuálního počasí), je nezbytné, aby děti měly jiné kalhoty na ven a do třídy
  • zubní kartáček, pastu (kelímek děti dostanou při nástupu, bude označen jejich značkou)
  • balík papírových kapesníčků
  • ofocenou kartičku zdravotní pojišťovny

Pokud si děti přinesou do školky vlastní hračky, samy si za ně zodpovídají a musí počítat s tím, že je půjčí i kamarádům.

Děti do školky nenosí nebezpečné věci (např. malé předměty jako řetízky, prstýnky, mince apod.) ani hračky ve tvaru zbraní, žvýkačky, bonbony a vlastní potraviny či nápoje.

   Všechny věci, prosíme, podepsat!!!

Děkujeme za spolupráci! Kolektiv naší školky

 

Základní škola a mateřská škola, Praha 8, Dolákova 1

Vážení rodiče,                                                                                        

v souladu s § 123, odst. 4 školského zákona stanovuji úplatu za poskytování vzdělávání a školských služeb na období od 1. 9. 2018 do 31. 8. 2019 ve výši

800,- Kč měsíčně.

 Vzdělávání v mateřské škole zřizované státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí se dítěti poskytuje bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku.

Osvobozen od úplaty bude zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi, zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud dítěti náleží zvýšení příspěvku na péči, rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči z důvodu péče o nezaopatřené dítě nebo fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče.

Zástupce dítěte tuto skutečnost prokáže ředitelce školy (§ 6, odst. 6 vyhlášky č. 214/2012 Sb.)

 Finanční úhrada bude provedena vždy do 15. dne v měsíci na číslo účtu: 171 183 139/0300

 Dne: 18. 6. 2018                        Mgr. Věra Jakešová, ředitelka ZŠ a MŠ

Adresa a kontakt na pedagogicko-psychologickou poradnu

pro Prahu 7 a 8:

Glowackého 555/6

181 00 Praha 8

Telefon:   286 585 191

E-mail:     poradna8@ppppraha7a8.cz

 Účet pro platbu školného: 171 183 139/0300 do 15. každého měsíce.

(nezapomeňte, prosím, zadat VS Vašeho dítěte, který je vyvěšen v příslušné šatně).