Od pondělí 18. 6.  je již v provozu i třída Delfínků. Je krásná, úplně nová!!

Schůzka rodičů pro nově přijaté děti se koná ve čtvrtek 28. 6. od 17:00 hodin v oddělení Chobotniček.

V pondělí 18. 6. v 10:45 hodin proběhne na školní zahradě fotografování třídních kolektivů.

V úterý 19. 6. odjíždíme na školní výlet do ZOO parku Radonice u Prahy. Odjezd je v 9:30 hodin a návrat v 15:00 hodin. Dětem, prosíme, s sebou dejte batůžek, lahvičku s pitím a malou dobrůtku. Oběd máme zajištěn na výletě.

Ve čtvrtek 21. 6. se koná ukázková hodina Kroužku pro kluky pro rodiče.

V úterý 26. 6. od 17:00 hodin zveme všechny rodiče a hodné lidičky na školní zahradu, kde, proběhne pasování předškoláčků. Rozloučíme se s dětmi, které odcházejí do školy.

Rozdělení dětí do jednotlivých tříd pro školní rok 2018/2019 si můžete na požádání zjistit u třídních učitelek. Případné dotazy a připomínky můžete řešit se zástupkyní pro PV v době konzultačních hodin.

Z důvodu nemocí několika pí. učitelek rušíme akci 7. 6. v Čimickém háji a divadlo Karla Hackera

22. 6. – Ch a Ž.

Z důvodu nemoci pí. učitelky Čaplové se ruší kroužek keramiky.

Adresa a kontakt na pedagogicko-psychologickou poradnu

pro Prahu 7 a 8:

Glowackého 555/6

181 00 Praha 8

Telefon:   286 585 191

E-mail:     poradna8@ppppraha7a8.cz

 Účet pro platbu školného: 171 183 139/0300 do 15. každého měsíce.

(nezapomeňte, prosím, zadat VS Vašeho dítěte, který je vyvěšen v příslušné šatně).