Připravované nejbližší akce

Prázdninový provoz od 14. 8. – 25. 8. 2017

Děti se budou scházet ve školce v době od 6:30 – 8:30 hodin. Před školkou bude stát paní školnice, která Vás bude informovat, do kterého oddělení máte své dětičky odvést. Dětem s sebou přineste oblečení do třídy, oblečení na ven a náhradní oblečení, popřípadě pyžamo. Po obědě si děti můžete vyzvedávat od 12:30 – 13:00 hodin, po spaní v době od 15:00 – 17:00 hodin. Přejeme Vám příjemné léto!!

Slunce svítí, řeka volá:
„brzy už nám končí školka“.
Vyrazíme na prázdniny,
teď z nás bude někdo jiný.
Poletíme do dálek,
chceme poznat celý svět.
Pojedeme k babičce,
která žije v chatičce.
Ať je to tak nebo tak,
budeme si užívat!

Krásné a veselé prázdniny Vám všem přeje kolektiv naší školky. V pátek 1. září se těšíme na shledanou!!!!
Zároveň Vás zveme na schůzku všech rodičů v pondělí 4. 9. 2017 od 17:00 hodin v oddělení Chobotniček. Součástí schůzky bude i členská schůze Spolku rodičů (bližší informace viz. sekce Spolek rodičů na webu školky).

Základní škola a mateřská škola, Praha 8, Dolákova 1

 V Praze dne 14. 6. 2017

  Vážení rodiče,                                                                                        

v souladu s § 123, odst. 4 školského zákona stanovuji úplatu za poskytování vzdělávání a školských služeb na období

od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018 ve výši

800,- Kč měsíčně.

 

Dále dle § 123, odst. 2 školského zákona je vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy bezúplatné po dobu nejvýše 12 měsíců.

Osvobozen od úplaty bude zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi, zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud dítěti náleží zvýšení příspěvku na péči, rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči z důvodu péče o nezaopatřené dítě nebo fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče.

Zástupce dítěte tuto skutečnost prokáže ředitelce školy (§ 6, odst. 6 vyhlášky č. 214/2012 Sb.)

Finanční úhrada bude provedena vždy do 15. dne v měsíci na číslo účtu: 171 183 139/0300

Mgr. Věra Jakešová

ředitelka ZŠ a MŠ

 

Naše školka se zúčastnila soutěže „Lesní svět- tvořte s dětmi“

Proč vznikl Lesní svět?

Člověk je přirozenou součástí přírody, a přitom se jí čím dál víc vzdaluje. Proto se snažíme přivést k ní děti i dospělé zpět, a to tak, aby je to bavilo. Právě příroda a neutuchající dětská zvědavost jsou naší největší inspirací.

 Už známe výherce

I. místo

ZŠ a MŠ, Praha 8, Dolákova

Vyjádření poroty k 1. místu:

„Děti nejenže objevovaly přírodu hravě. Moc se nám líbí i to, co svou Hmyzdámou říkají – že lesní svět je pro ně místo, kde žijí i další, které je potřeba chránit.“

Tato školka vyhrává:

Tři dřevěné prvky na zahradu v celkové hodnotě 100 000 Kč.

Věž poznání, Dendrofon a Pexeso

Adresa a kontakt na pedagogicko-psychologickou poradnu

pro Prahu 7 a 8:

Glowackého 555/6

181 00 Praha 8

Telefon:   286 585 191

E-mail:     poradna8@ppppraha7a8.cz

 

Účet pro platbu školného: 171 183 139/0300 do 15. každého měsíce.

(nezapomeňte, prosím, zadat VS Vašeho dítěte, který je vyvěšen v příslušné šatně).

 

 

|