Prosím, ze zdravotních důvodů pí. učitelky se dnes nekoná kroužek Tanečků. Náhradní hodina bude včas rodičům oznámena. Děkujeme.

EKOTÝM

Schůzka Ekotýmu se bude konat ve středu 29. 1. 2019 od 10 hod. do cca 11 hod.

(v oddělení želviček)

Prosím rodiče, kteří na schůzku přijdou, aby zkusili vymyslet 1 pokus s vodou pro děti. Uděláme si takové dopoledne s vodou.

Vážení rodiče,

prosím, v sekci „školní rok 2019/2020“ najdete nová pravidla pro přihlašování dětí na prázdninový provoz (červenec a srpen 2020) – viz. příloha.

Závazná přihláška na letní prázdninový provoz bude k dispozici na webových stránkách naší školy nebo u třídních učitelek začátkem ledna 2020.

Odevzdávání přihlášek k prázdninovému provozu do konce ledna u třídních učitelek.

Případné dotazy Vám ráda zodpovím během ledna.

Jitka Friedlová

zástupkyně pro PV