Bohužel Vám musíme oznámit ukončení výuky angličtiny pro děti a prarodiče. Paní lektorku postihl vážný zdravotní problém, který si vyžádal hospitalizaci a tak již nebude schopna doučit zbývající lekce do konce roku.
Angličtina byla plánována pouze do konce kalendářního roku (nikoliv do konce pololetí), zbývající 1 – 2 lekce do konce prosince tedy již nebudeme nahrazovat nikým jiným.
Věříme, že paní lektorka se z této zdravotní neduhy dostane a my se zároveň omlouváme za tímto způsobené předčasné ukončení lekcí.

Lukáš Bažant
Duhový tandem

V šatně D a MK  jsou pokyny ke školce v přírodě ve Vřesníku a kursu plavání. Prosím o vyplnění a přihlášení na jmenované akce do 14. 12. 2018. Plavání je neomezeno, školka v přírodě – kapacita pouze 28 dětí.

Děkuji!! Jitka Friedlová

Adresa a kontakt na pedagogicko-psychologickou poradnu

pro Prahu 7 a 8:

Glowackého 555/6

181 00 Praha 8

Telefon:   286 585 191

E-mail:     poradna8@ppppraha7a8.cz

 Účet pro platbu školného: 171 183 139/0300 do 15. každého měsíce.

(nezapomeňte, prosím, zadat VS Vašeho dítěte, který je vyvěšen v příslušné šatně).