Milí rodiče,

kroužek „Tvořivé ručičky“ se od čtvrtka 11. 10. bude konat

v oddělení Mořských koníků.

Děti, si po skončení kroužku

v 16:45 hodin v této třídě vyzvedněte.

 Kroužek „pohybové hry“ začne od 23. 10. 2018, podrobnější informace u slečny asistentky Kristýnky.

 Milé děti, rodiče, babičky i dědečkové,

budeme moc rádi, když k nám do školky zase budou chodit číst pohádky babičky a dědečkové. Odpočíváme od 13:00 hodin – 14:00 hodin, přijďte se s nám potěšit a něco hezkého nám vyprávět nebo přečíst.

V oddělení Delfínků a Mořských koníků máme knihovničku, kterou jsme si s dětmi vyrobily. Můžete nosit nepotřebné knihy z domova a různě si je půjčovat, vracet, vyměňovat.

Moc se těšíme na krásnou spolupráci.

Vaše děti a kolektiv školky

(prosíme, domluvte se na času a termínu čtení s třídními učitelkami)

 

 


Adresa a kontakt na pedagogicko-psychologickou poradnu

pro Prahu 7 a 8:

Glowackého 555/6

181 00 Praha 8

Telefon:   286 585 191

E-mail:     poradna8@ppppraha7a8.cz

 Účet pro platbu školného: 171 183 139/0300 do 15. každého měsíce.

(nezapomeňte, prosím, zadat VS Vašeho dítěte, který je vyvěšen v příslušné šatně).