Informace k zápisu na školní rok 2019/2020

 Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání do Mateřské školy, Praha 8, Dolákova 598/3 pro školní rok 2019/2020 se koná ve dnech

6. a 7. května 2019 od 13:00 – 17:00 hod.

ve vestibulu školy.

 U zápisu, prosím, předložte:

– vyplněnou žádost k přijetí k předškolnímu vzdělávání
– vyplněný a lékařem potvrzený evidenční list
– občanský průkaz zákonného zástupce
– rodný list dítěte

 Účast dítěte u zápisu není nutná.

 Adresa a kontakt na pedagogicko-psychologickou poradnu

pro Prahu 7 a 8:

Glowackého 555/6

181 00 Praha 8

Telefon:   286 585 191

E-mail:     poradna8@ppppraha7a8.cz

 Účet pro platbu školného: 171 183 139/0300 do 15. každého měsíce.

(nezapomeňte, prosím, zadat VS Vašeho dítěte, který je vyvěšen v příslušné šatně).