Seznamování dětí s angličtinou probíhá formou zájmového kroužku od října.