INFORMACE PRO RODIČE – stravné pro rok 2021/22

    Stravování v mateřské škole se řídí vyhláškou MŠMT č.107/2005 Sb. o školním stravování ve znění všech dalších předpisů. Vaříme podle receptur zdravé výživy dětí předškolního věku.

Výše stravného – kategorie

(celodenní stravování)

Děti 3-6 let … 40kč

Děti OŠD … 43kč

Odpolední svačina pro dítě, které mimořádně odchází v poledne domů, je vydána na třídě.

Evidence a odhlášení stravného

Počítačový program: www.strava.cz

Kód (výběr jídelny): 3168

Nově přijatým dětem bude před začátkem školního roku zaslán e-mail s přístupovým jménem, heslem a variabilním symbolem.

Variabilní symbol dítěte je po celou dobu docházky dítěte do MŠ stejný.

Dítě je v systému stravování automaticky přihlášeno ke stravování.

Odhlášení provádějte přes program: www.strava.cz.

Dítě odhlásíte (odkliknutím v programu) do 8.30 hodin daný den.

Platba stravného

Stravné se platí do 20.dne v měsíci vždy na měsíc předem. Stravné se platí bezhotovostně.

Při zadávání plateb vždy uveďte variabilní symbol, popř. jméno a příjmení dítěte.

ÚČET ŠKOLNÍ JÍDELNY: 171 183 809/0300

Vrácení přeplatku za stravné je prováděno na konci školního roku. Jedná se o děti, které odcházejí z MŠ. Dětem, které pokračují po prázdninách ve školní docházce je přeplatek ponechán na účtu na další školní rok. Pokud máte zájem o vyúčtování v jiném termínu, kontaktujte vedoucí školní jídelny dle potřeby.

Je nezbytné informovat vedoucí školní jídelny o změně čísla účtu a ukončení docházky v MŠ.

V Praze dne 1. 9. 2021

Andrea Hulešová – vedoucí školní jídelny

tel.: 283 85 04 96

e-mail: andrea.hulesova@dolakova.cz.