INFORMACE PRO RODIČE – stravné pro rok 2017/18

    Stravování v mateřské škole se řídí vyhláškou MŠMT č.107/2005 Sb. o školním stravování

ve znění všech dalších předpisů. Vaříme podle receptur zdravé výživy dětí předškolního věku.

 

Výše stravného – kategorie

celodenní stravování

děti 3-6let                       39kč

děti 7a více ( OŠD )       42kč

Odpolední svačina pro dítě, které mimořádně odchází v poledne domů, je vydána na třídě.

 

Evidence a odhlášení stravného

Počítačový program: www.strava.cz

kód ( výběr jídelny): 3168

Nově přijatým dětem bude zaslán v srpnu e-mail s přístupovým jménem, heslem a variabilním symbolem.

Variabilní symbol dítěte je po celou dobu docházky dítěte do MŠ stejný.

Dítě je v systému stravování automaticky přihlášeno ke stravování.

Odhlášení provádějte pouze přes program: www.strava.cz.

Dítě odhlásíte ( odkliknutím v programu ) do 8.30hod daný den.

 

Platba stravného

Stravné se platí do 20.dne v měsíci vždy na měsíc předem( př. na září se musí zadat platba k 20.srpnu ). Stravné se platí bezhotovostně.

Při zadávání plateb vždy uveďte variabilní symbol.

 

ÚČET ŠKOLNÍ JÍDELNY:   171 183 809 / 0300

Vrácení přeplatku za stravné je prováděno na konci školního roku ( v červenci ). Jedná se o děti, které odcházejí z MŠ. Dětem, které pokračují po prázdninách ve školní docházce je přeplatek ponechán na účtu na další školní rok. Pokud máte zájem o vyúčtování v jiném termínu, kontaktujte vedoucí ŠJ dle potřeby.

Je nezbytné informovat ŠJ o aktuálním čísle účtu a ukončení docházky v MŠ.

V Praze dne 1.12.2017                                                                                                 

Andrea Hulešová – vedoucí školní jídelny

tel. 283 85 04 96

emailová adresa: andrea.hulesova@dolakova.cz.