Info pro rodiče,

prosím, prostudujte si pravidla pro přihlašování dětí na prázdninový provoz – viz. níže. Závaznou přihlášku k prázdninovému provozu si můžete vytisknout z webu nebo vyžádat u třídních učitelek.

Vyplněné přihlášky, prosím, odevzdejte do 12. 2. 2021 třídním učitelkám.

Veškeré dotazy ohledně prázdninového provozu Vám ráda zodpovím na emailu ms.dolakova@dolakova.cz nebo na konzultační hodině předem domluvené.

Děkuji!!

Jitka Friedlová – zástupkyně pro PV

Pravidla pro provoz mateřských škol městské části Praha 8 v době hlavních prázdnin školního roku 2020/2021 (PDF)

Letní provoz v MŠ MČ Praha 8 ve školním roce 2020/2021 (PDF)

Závazná přihláška na umístění dítěte v době hlavních prázdnin školního roku 2020/2021 (PDF)

Platby na účty MŠ za letní provoz 2020/2021 – Bohnice a Čimice (PDF)

Otázky a odpovědi (FAQ) o letním provozu 2021 (PDF)

Oznámení o přerušení provozu mateřských škol MČ Praha 8 v letních měsících (PDF)