Čestné prohlášení (PDF)

Omluvenka z docházky (PDF)

Platby za letní provoz v MŠ v lokalitě Bohnice a Čimice (PDF)

Provoz MŠ v měsíci červenec a srpen 2020 (PDF)

Pravidla pro provoz MŠ v době hlavních prázdnin (PDF)

Úplata za vzdělávání (PDF)

Závazná přihláška na umístění dítěte v době hlavních prázdnin školního roku 2019 /2020 (PDF)

Zásady zpracování osobních údajů – GDPR (PDF)