Info pro rodiče!!

Z důvodu zápisu do 1. tříd jsme o den zkrátili školku v přírodě ve Vřesníku. Odjezd z Prahy bude v pátek 27. 3. a návrat do Prahy 2. 4. Bližší onformace v oddělení MK a D.

I n f o r m a c e    o   p ř e d p l a v e c k é m   v ý c v i k u    d ě t í

Termín:

7. 2. 2020 – 26. 6. 2020 v areálu Aquacentrum Šutka

Čas výuky:

od 9:40 – 10:25 hodin, celkem 17 lekcí

Cena za dítě:

1 LEKCE 70,- Kč, 17 lekcí = 1190,-Kč

Doprava: 607,- Kč

Celkem: 1797,- Kč 

Prosím o uhrazení částky 1797,- Kč na číslo účtu mateřské školy  171183139/0300 do 6. 2. 2020. Do kolonky pro příjemce napište jméno dítěte + plavání.

Potřebné vybavení:

plavky,  ručník, koupací čepice, igelitová taška (vše podepsané vložit do batohu na záda).

Uhrazení kurzovného je podmínkou přijetí dítěte k předplavecké výuce.

EKOTÝM

Schůzka Ekotýmu se bude konat ve středu 29. 1. 2019 od 10 hod. do cca 11 hod.

(v oddělení želviček)

Prosím rodiče, kteří na schůzku přijdou, aby zkusili vymyslet 1 pokus s vodou pro děti. Uděláme si takové dopoledne s vodou.

Vážení rodiče,

prosím, v sekci „školní rok 2019/2020“ najdete nová pravidla pro přihlašování dětí na prázdninový provoz (červenec a srpen 2020) – viz. příloha.

Závazná přihláška na letní prázdninový provoz bude k dispozici na webových stránkách naší školy nebo u třídních učitelek začátkem ledna 2020.

Odevzdávání přihlášek k prázdninovému provozu do konce ledna u třídních učitelek.

Případné dotazy Vám ráda zodpovím během ledna.

Jitka Friedlová

zástupkyně pro PV