Informační schůzka pro rodiče nově zapsaných dětí se bude konat 27. 6. od 17:00 hodin v oddělení Chobotniček (pouze pro ty rodiče, kteří mají nějaké dotazy, ostatní se dozvíte na společné schůzce všech rodičů a pedagogů 2. 9. 2019 od 17:00 hodin v oddělení Chobotniček)

Adresa a kontakt na pedagogicko-psychologickou poradnu

pro Prahu 7 a 8:

Glowackého 555/6

181 00 Praha 8

Telefon:   286 585 191

E-mail:     poradna8@ppppraha7a8.cz

 Účet pro platbu školného: 171 183 139/0300 do 15. každého měsíce.

(nezapomeňte, prosím, zadat VS Vašeho dítěte, který je vyvěšen v příslušné šatně).