Info pro rodiče,

 na webu v sekci „rozvrh kroužků“ najdete dny a časy kroužků, které budou v tomto školním roce v naší školce. Ostatní kroužky nebyly otevřeny z důvodu malého počtu dětí.


 

S velkou radostí Vám chceme sdělit, že v pátek 12. 6. 2020 probíhal  v naší školce audit o získání mezinárodního titulu EKOŠKOLY. Díky společné práci dětí, rodičů a celého kolektivu naší školky jsme mezinárodní titul EKOŠKOLA získali.

Program Ekoškola pro MŠ je v České republice otevřen pro všechny zájemce od ledna 2015. Jejich uvedení do mateřských škol předcházelo dvouleté testování.

Jádrem programu Ekoškola je metodika 7 kroků, která staví na aktivitě dětí a jejich spolupráci s učiteli, rodiči, vedením školy, provozními zaměstnanci a dalšími členy místní komunity. Díky spojení metodiky 7 kroků s konkrétními tématy je Ekoškola na celém světě oceňována jako program, který přináší výsledky na mnoha úrovních:

  • Dělá školu šetrnější k životnímu prostředí.
  • Umožňuje žákům, dětem rozvíjet dovednosti a návyky, klíčové kompetence užitečné pro jejich další život.
  • Posiluje demokracii ve škole a partnerský přístup dospělých a dětí.
  • Pomáhá zapojovat místní komunitu do života školy a školu do života komunity.

S naplněním metodiky a témat Ekoškoly přichází i ocenění. Jestliže škola úspěšně projde všemi 7 kroky a splní kritéria programu, získá mezinárodní titul Ekoškola symbolizovaný zelenou vlajkou.

Poděkování patří nám všem, ale obzvlášť děkujeme naší milé pí. učitelce Kristýnce, která je koordinátorkou celého programu.