Rodiče

Výsledek zařazení žáků budoucích 2. a 3. tříd do školní družiny pro školní rok 2018/2019


Základní škola a mateřská škola, Praha 8, Dolákova 1

Výsledek zařazení žáků budoucích 2. a 3. tříd do školní družiny pro školní rok 2018/2019 (PDF)

Registrační / pořadové čísloPřijat/NepřijatRegistrační / pořadové čísloPřijat/NepřijatRegistrační / pořadové čísloPřijat/Nepřijat
1/1819přijat41/1819přijat81/1819přijat
2/1819Přijat42/1819přijat82/1819přijat
3/1819Přijat43/1819přijat83/1819přijat
4/1819přijat44/1819přijat84/1819přijat
5/1819přijat45/1819přijat85/1819nepřijat
6/1819přijat46/1819přijat86/1819přijat
7/1819přijat47/1819přijat87/1819přijat
8/1819přijat48/1819přijat88/1819nepřijat
9/1819nepřijat49/1819přijat89/1819nepřijat
10/1819nepřijat50/1819přijat90/1819přijat
11/1819přijat51/1819přijat91/1819přijat
12/1819přijat52/1819přijat92/1819přijat
13/1819přijat53/1819přijat93/1819nepřijat
14/1819přijat54/1819přijat94/1819nepřijat
15/1819přijat55/1819přijat95/1819přijat
16/1819přijat56/1819přijat96/1819přijat
17/1819přijat57/1819přijat97/1819nepřijat
18/1819přijat58/1819přijat98/1819přijat
19/1819přijat59/1819nepřijat99/1819nepřijat
20/1819přijat60/1819přijat100/1819přijat
21/1819přijat61/1819přijat101/1819přijat
22/1819přijat62/1819přijat102/1819přijat
23/1819přijat63/1819nepřijat103/1819nepřijat
24/1819přijat64/1819přijat104/1819nepřijat
25/1819přijat65/1819přijat105/1819přijat
26/1819přijat66/1819přijat106/1819nepřijat
27/1819přijat67/1819přijat107/1819nepřijat
28/1819přijat68/1819přijat108/1819přijat
29/1819přijat69/1819přijat109/1819přijat
30/1819přijat70/1819přijat110/1819nepřijat
31/1819přijat71/1819přijat111/1819nepřijat
32/1819přijat72/1819přijat112/1819přijat
33/1819přijat73/1819přijat113/1819přijat
34/1819přijat74/1819nepřijat
35/1819nepřijat75/1819přijat
36/1819přijat76/1819přijat
37/1819přijat77/1819přijat
38/1819přijat78/1819přijat
39/1819přijat79/1819přijat
40/1819přijat80/1819přijat