Rodiče

Zápis do školní družiny na rok 2018/2019 pro budoucí 2. a 3. třídy


Zápis do školní družiny na rok 2018/2019 bude probíhat od pondělí 16. 6. 2017 do pátku 22. 6. 2017.


Zápisní lístek

  • žákům budoucích 2. a 3. tříd budou zápisní lístky rozdány
  • žákům budoucích 2. a 3. tříd byla přidělena registrační čísla (na zápisním lístku)
  • zápisní lístek vyplní zákonný zástupce
  • žák bude do školní družiny zapsán na základě řádně vyplněného zápisního lístku
  • vyplňujete pouze hlavičku zápisního lístku (odchody žáka se vyplňují v září)

Výsledky zařazení žáků budoucích 2. a 3. tříd do školní družiny na rok 2018/2019 budou vyvěšeny na webových stránkách školy do 28. 6. 2018.

Zápisní lístek (PDF)


Kritéria přijetí žáků do školní družiny 2018/2019

Kritéria přijetí žáků do školní družiny (PDF)


Pro rodiče budoucích prvňáčků

Přihláška do školní družiny je ke stažení na stránkách školy. Přihlášku můžete přinést vyplněnou (prosíme, nevyplňujte odchody dětí) na informační schůzku 18. 6. 2018 nebo ji vyplníte na místě. Žáci budoucích 1. tříd jsou automaticky přijati do školní družiny na základě řádně vyplněného zápisního lístku.