Zápis do školní družiny 3. tříd na rok 2017/2018

Květen 19, 2017 in Uncategorized by Martin Šalda

Zápis do školní družiny na rok 2017/2018 bude probíhat od pondělí 22. 5. 2017 do pátku 26. 5. 2017.

Zápisní lístek

  • žákům budoucích 2. a 3. tříd budou zápisní lístky rozdány
  • zápisní lístek vyplní zákonný zástupce
  • vyplňujete pouze hlavičku zápisního lístku (odchody žáka se vyplňují v září)

Zápisní lístek (PDF)

Informace pro rodiče budoucích 3.tříd

Žákům budoucích 3. tříd byla přidělena registrační čísla. Zákonný zástupce vyplní zápisní lístek. Výsledky zařazení žáků do školní družiny na rok 2017/2018  budou vyvěšeny na webových stránkách školy do 23.6.2017. Žáci, kteří nebyli přijati do školní družiny, budou zařazeni do školního klubu. Zápisní lístky odevzdejte nejpozději do 26. 5. 2017.

Kritéria přijetí žáků do školní družiny 2017/2018

Kritéria přijetí žáků do školní družiny (PDF)

Pro rodiče budoucích prvňáčků:

Přihláška do školní družiny je ke stažení na stránkách školy. Přihlášku můžete přinést vyplněnou (prosíme, nevyplňujte odchody dětí) na informační schůzku 12.6.2017 nebo ji vyplníte na místě.