Úspěch ve výtvarné soutěži

Červen 19, 2018 in Uncategorized by Martin Šalda

Na začátku tohoto roku se naši žáci z druhého i prvního stupně zúčastnili každoroční výtvarné soutěže „Svět očima dětí“. Tuto soutěž vyhlásilo stejně jako v minulých letech Ministerstvo vnitra. Záštitu nad projektem převzal přímo ministr vnitra Mgr. Lubomír Metnar. Cílem tohoto projektu byla prevence sociálně patologických jevů a zvyšování informovanosti z různých oblastí prostřednictvím tvůrčí činnosti dětí. Témata byla pestrá. Například: Moderní technologie, živelné pohromy, ochrana osobních údajů aj. Soutěž byla celorepubliková a sešlo se kolem 1400 děl. Proto jsme moc rádi, že se naši žáci umístili na prvních a druhých místech. Předávání cen proběhlo v Muzeu Policie ČR s doprovodným programem.

Moc gratulujeme!

2. místo v kategorii Moderní technologie- Markétka Ladýřová z 1.B

1. místa v kategorii Moderní technologie- Maruška Benkovská a Honzík Semerák z 2.A

2. místa v kategorii Ochrana osobních údajů- Adélka Kloudová z 8.A a Marek Košťák ze 7.A