Školní družina

Úplata za ŠD, ŠK


Vážení rodiče,

na základě ustanovením § 123 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu s ustanovením § 11, § 12, § 13 a § 14 vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, v platném znění stanovuji výši měsíční úplaty za zájmové vzdělávání pro školní rok 2016/2017 takto:

 Školní družinu 250,-Kč měsíčně

Školní klub 150,-Kč měsíčně

Praha 19.5. 2016

Mgr. Věra Jakešová, ředitelka školy