Rodiče

Sdružení rodičů a přátel školy (SRPŠ)


Pozvánka na členskou schůzi SRPŠ ZŠ Dolákova dne 29. 5. 2018 (PDF)


Vážení rodiče,

dovolujeme si vás upozornit, že současné vedení spolku SRPŠ, hodlá ukončit svou činnost ke konci školního roku, tedy 30.6. 2018. (více info v zápisu ze schůze členské rady na webu ZŠ v sekci Rodiče/ SRPŠ)

Vyzýváme tímto zájemce o kandidaturu do vedení SRPŠ, nechť se přihlásí na email: srpsdolakova @seznam.cz. nejpozději do 28.5. 2018.

Volba se uskuteční na Členské schůzi, dne 29.5. 2018 v 17:30.

Pokud se žádný kandidát nepřihlásí, vedení SRPŠ ukončí činnost spolku likvidací dle podmínek uvedených ve stanovách.

Děkujeme.

Výkonný výbor SRPŠ


Spolek SRPŠ při ZŠ Dolákova je spolek rodičů a přátel ZŠ Dolákova a naším cílem je zastupovat zájmy žáků, tedy našich dětí.

Hlavním zaměřením spolku je podpora dětí nejen formou nákupu materiálu pro výuku, ale i zlepšování podmínek a vzájemné poznání se. Chceme přispívat k přátelskému klimatu a dobré atmosféře ve škole pomocí různých aktivit.
V neposlední řadě pak chceme podporovat prestiž školy.

Členský příspěvek ve výši 300,- Kč/rok/žák na účet č.: 107-9530020237/0100, variabilní symbol: 1718 (pro rok 2017/2018).

Při platbě uveďte prosím nejen variabilní symbol ale do poznámky i jméno a příjmení Vašeho dítěte a jeho třídu.

 

VÝBOR SRPŠ při ZŠ Dolákova

Předseda: paní Michaela Hašková

Místopředseda: paní Martina Čiháková, Dita Müllerová

Pokladník: paní Andrea Hulešová

V případě dotazů nás prosím kontaktujte na e-mailu: srpsdolakova@seznam.cz

 

Děkujeme

SRPŠ při ZŠ Dolákova, z.s.

IČ: 046 58 728


Dokumenty

Pozvánka na členskou schůzi SRPŠ ZŠ Dolákova dne 29. 5. 2018 (PDF)

Zápis č. 1/2018 členské schůze (PDF)

Zpráva o hospodaření za rok 2017 (PDF)

Zpráva o hospodaření za období 9 – 12/2016 (PDF)

Pozvánka na schůzi členské rady SRPŠ ZŠ Dolákova dne 26. 3. 2018 (PDF)

Zápis č. 1/2017 členské schůze (PDF)

Zápis č. 1/2017 členské schůze (PDF)

Stanovy SRPŠ při ZŠ Dolákova, z.s. (PDF, 2017)

Pozvánka na členskou schůzi SRPŠ ZŠ Dolákova dne 13. 11. 2017 (PDF)

Zápis č. 2/2017 výkonného výboru (PDF)

Zápis č. 1/2017 výkonného výboru (PDF)

Zápis č. 2/2016 výkonného výboru (PDF)

Zápis č. 1/2016 členské schůze (PDF)

Zpráva o hospodaření – školní rok 2015/2016 (PDF)

Zápis č. 1/2016 výkonného výboru (PDF)

Stanovy SRPŠ při ZŠ Dolákova, z.s. (PDF, 2016)