Rodiče

Sdružení rodičů a přátel školy (SRPŠ)Kroužek angličtiny s rodilým mluvčím

Rodiče, kteří mají o kurz zájem, se mohou přihlásit na email: ivana@realexpression.cz

Uvádějte prosím jméno žáka, třídu a termín lekce.

Přihlašování ideálně do 10. 1. 2018.


 PF 2018


Spolek SRPŠ při ZŠ Dolákova je spolek rodičů a přátel ZŠ Dolákova a naším cílem je zastupovat zájmy žáků, tedy našich dětí.

Hlavním zaměřením spolku je podpora dětí nejen formou nákupu materiálu pro výuku, ale i zlepšování podmínek a vzájemné poznání se. Chceme přispívat k přátelskému klimatu a dobré atmosféře ve škole pomocí různých aktivit.
V neposlední řadě pak chceme podporovat prestiž školy.

Členský příspěvek ve výši 300,- Kč/rok/žák na účet č.: 107-9530020237/0100, variabilní symbol: 1718 (pro rok 2017/2018).

Při platbě uveďte prosím nejen variabilní symbol ale do poznámky i jméno a příjmení Vašeho dítěte a jeho třídu.

 

VÝBOR SRPŠ při ZŠ Dolákova

Předseda: paní Michaela Hašková

Místopředseda: paní Martina Čiháková, Dita Müllerová

Pokladník: paní Andrea Hulešová

V případě dotazů nás prosím kontaktujte na e-mailu: srpsdolakova@seznam.cz

 

Děkujeme

SRPŠ při ZŠ Dolákova, z.s.

IČ: 046 58 728


Dokumenty

Zpráva o hospodaření za rok 2017 (PDF)

Zpráva o hospodaření za období 9 – 12/2016 (PDF)

Pozvánka na schůzi členské rady SRPŠ ZŠ Dolákova dne 26. 3. 2018 (PDF)

Zápis č. 1/2017 členské schůze (PDF)

Zápis č. 1/2017 členské schůze (PDF)

Stanovy SRPŠ při ZŠ Dolákova, z.s. (PDF, 2017)

Pozvánka na členskou schůzi SRPŠ ZŠ Dolákova dne 13. 11. 2017 (PDF)

Zápis č. 2/2017 výkonného výboru (PDF)

Zápis č. 1/2017 výkonného výboru (PDF)

Zápis č. 2/2016 výkonného výboru (PDF)

Zápis č. 1/2016 členské schůze (PDF)

Zpráva o hospodaření – školní rok 2015/2016 (PDF)

Zápis č. 1/2016 výkonného výboru (PDF)

Stanovy SRPŠ při ZŠ Dolákova, z.s. (PDF, 2016)