Rodiče

Sdružení rodičů a přátel školy (SRPŠ)


 

Spolek SRPŠ při ZŠ Dolákova je spolek rodičů a přátel ZŠ Dolákova a naším cílem je zastupovat zájmy žáků, tedy našich dětí.

Hlavním zaměřením spolku je podpora dětí nejen formou nákupu materiálu pro výuku, ale i zlepšování podmínek a vzájemné poznání se. Chceme přispívat k přátelskému klimatu a dobré atmosféře ve škole pomocí různých aktivit.
V neposlední řadě pak chceme podporovat prestiž školy.

Členský příspěvek ve výši 300,- Kč/rok/žák na účet č.: 107-9530020237/0100, variabilní symbol: 1718 (pro rok 2017/2018).

Při platbě uveďte prosím nejen variabilní symbol ale do poznámky i jméno a příjmení Vašeho dítěte a jeho třídu.

 

VÝBOR SRPŠ při ZŠ Dolákova

Předseda: paní Michaela Hašková

Místopředseda: paní Martina Čiháková, Dita Müllerová, Jana Strnadová

Pokladník: paní Andrea Hulešová

V případě dotazů nás prosím kontaktujte na e-mailu: srpsdolakova@seznam.cz

 

Děkujeme

SRPŠ při ZŠ Dolákova, z.s.

IČ: 046 58 728


Dokumenty

Zpráva o hospodaření – školní rok 2015/2016 (PDF)

Zápis z jednání se ZŠ 13. února 2017 (PDF)

STANOVY SRPŠ při ZŠ Dolákova, z.s. (PDF)

ZÁPIS Č. 2/2016 VÝKONNÉHO VÝBORU (PDF)

ZÁPIS Č. 1/2016 ZE SCHŮZE VÝKONNÉHO VÝBORU (PDF)

ZÁPIS Č. 1/2016 ČLENSKÉ SCHŮZE (PDF)