Projekty a úspěchy

Školní projekty – 2015/2016


Den Země

Jako každý rok i letos se v duchu projektového vyučování konal Den Země. Tématem projektového dne bylo třídění a zpracování odpadu. Pozvání na akci přijal Ing. Milan Havel ze sdružení Arnika, který celý den zahájil odbornou přednáškou týkající se všech oblastí zpracování, třídění a využití odpadu. Akci organizovala tentokrát třída 6. A, a ačkoli jsou na druhém stupni nejmladší, tak náročný úkol zvládli bravurně a přichystali si v tělocvičně pro své spolužáky spoustu nejrůznějších aktivit. Doufáme, že podobné akce povedou ke snížení naší ekologické stopy a rovněž ke snaze o trvalou udržitelnost dobrého stavu životního prostředí kolem nás.


Země není smetiště

V naší škole vznikl projekt s názvem „ZEMĚ NENÍ SMETIŠTĚ“. Cílem projektu bylo zvýšit vědomosti žáků o třídění a zpracování odpadu. Na projektu pracovali žáci z 1.A s paní vychovatelkou, žáci 5.A a kroužek výtvarné dílny pod vedením paní učitelky Vaňoučkové. Vznikla tak krásná spolupráce těch nejmenších a nejzkušenějších žáků z 1. stupně. Projekt se vydařil, mezi dětmi vládla příjemná tvůrčí atmosféra. Žáci pracovali se zaujetím a získali mnoho nových poznatků. Věříme, že celá akce ovlivní také jejich vztah k životnímu prostředí.


Pojďte s námi do školy

Naše škola opět po roce přivítala budoucí prvňáčky v projektu „Pojďte s námi do školy“.

Cílem tohoto projektu je seznámit rodiče a děti se školním prostředím, ve kterém se budou děti s učiteli I. stupně měsíc připravovat na vstup do 1. třídy v těchto oblastech:

  1. Manuální zručnost a dovednost (Výtvarná dílnička)
  2. Pěvecká a intonační schopnost (Hudební dílnička)
  3. Jazyková obratnost (Dílnička zábavné češtiny)
  4. Matematická představivost (Dílnička zábavné matematiky a prvouky)

Týden s Edisony – Carlos, Ella a Mariam

Projekt Ediosn pomohl  spojit žáky naší školy s lidmi odlišných kultur a národností, zajímavou formou umožňil seznámení našich žáků se zvyky, tradicemi a situací v jiných zemích a napomohl k prolomení mezikulturní bariéry. Veškerá komunikace probíhala v angličtině a přirozenou cestou motivovala naše žáky k aktivnímu používání cizího jazyka, někteří žáci i nadále zůstali se stážisty v kontaktu a  komunikují s nimi prostřednictvím sociálních sítí. Během 28 hodin, kdy studenti vstupovali do vyučování ve 3.- 9.ročníku, jsme měli možnost alespoň prostřednictvím poutavých prezentací a vyprávění procestovat Mexiko, Filipíny a Gruzii. Závěrečný páteční program přinesl i malou ochutnávku tradičních tanců a her. Pevně věříme, že takové zpestření výuky přineslo dětem spoustu nových zážitků  a nezapomenutelných zkušeností.