Projekty a úspěchy

Školní projekty – 2014/2015


Mezinárodní den bez drog

I v letošním školním roce jsme v rámci primární prevence připravili pro žáky naší školy projektový den „Den proti drogám, návykovým látkám a závislostem“ v rámci Mezinárodního dne bez drog. Žáci 3. až 9. ročníků se zaměřili na témata související s vývojem a rozšiřováním drog, nebezpečími, které závislosti způsobují a zejména tím, jak se jim účinně bránit.

Pod vedením školního metodiků prevence, Lukáše Rosůlka a Moniky Kupcové, se hlavní organizace ujali žáci devátého ročníku. Ti připravili dopolední program pro své spolužáky. Pomocí videoprojekce, jednotlivých výukových stanovišť a informačních stánků v tělocvičně školy důkladně seznámili ostatní žáky s touto tematikou. Žáci se tak mohli pomocí her, zábavných úkolů a soutěží dozvědět mnoho cenných informací týkající se této problematiky. Žákům devátého ročníku tedy patří velké díky za to, jak zodpovědně se svých rolí zhostili.

Všechna témata se zaměřila na prevenci vzniku závislostí a dotkla se témat výchovy ke zdraví a zdravého životního stylu. Žáci také řešení jednotlivých úkolů propojili s osobnostní a sociální výchovou a dramatickou výchovou. Cílem projektu byl také rozvoj týmové spolupráce a činnostního učení.