O škole

Školní parlament


Školní parlament se skládá ze zástupců jednotlivých tříd od 3. do 9. třídy, kteří se zabývají řešením problémů školy a návrhy žáků. Parlament se schází podle potřeby. 

Prostřednictvím školního parlamentu komunikují žáci s vedením školy, mají možnost zřizovat různé akce a dozvídat se nové informace o dění ve škole.


PRAVIDLA  ŠKOLNÍHO  PARLAMENTU

 1.  Žáci od 3. třídy si mohou zvolit dva parlamentáře třídy.
 2. Členy žákovského parlamentu jsou žáci-osobnosti, které bez problému jednají s vedením školy, umějí se spolehnout samy na sebe, dokáží poskytnout pomoc, zajímají se o druhé lidi, o svět kolem sebe.
 3. Člen žákovského parlamentu (ŽP) má v průběhu jednání ŽP možnost  přednést návrh třídy, který byl schválený většinou třídy. Parlamentáři při řešení problémů týkajících se třídy spolupracují s třídním učitelem.
 4. Každého setkání parlamentu se účastní alespoň jeden ze zástupců třídy.
 5. Jednání probíhá 1x za měsíc- vždy první úterý v měsíci v 7.30.
 6. V rámci školního parlamentu je zvolen předseda a místopředseda, kteří moderují setkání školního parlamentu a zastupují školní parlament při jednáních s vedením školy a dalšími subjekty.
 7. Z každého jednání je výstupem zápis o průběhu a závěrech jednání. Zápis je umístěn na nástěnce parlamentu.
 8. Podněty k jednání předávají žáci průběžně  svým zástupcům.
 9. Činnost ŽP koordinuje učitel, který se účastní jednání parlamentu. Společně s předsedou a místopředsedou organizuje setkání.
 10. Školní parlament napomáhá spolupráci mezi třídami.
 11. Pomáhá s organizací akcí školy a navrhuje zlepšení života školy.
 12. Dbá na tradici školy a její dobrou pověst.
 13. Podílí se aktivně na veškerém životě školy.
 14. Školní parlament mohou žáci oslovit prostřednictvím schránky umístěné ve škole. Do této schránky mohou žáci vkládat písemné-podepsané vzkazy, které pravidelně vybírá člen ŽP s koordinujícím učitelem.