Projekty a úspěchy

Šablony pro MŠ a ZŠ


Škola je zapojena do Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, do výzvy  č. 02_18_064 pro Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – šablony pro MŠ a ZŠ pro Prahu v prioritní ose 3 OP.


Název našeho programu zní:

Osobnostně profesní rozvoj pedagogů a společné vzdělávání dětí a žáků II. –

ZŠ Dolákova 1, Praha 8, 181 00.