Školní družina

Prázdninová střediska ŠD pro školní rok  2016/2017


Podzimní prázdniny na ZŠ Dolákova

26.10 + 27. 10. 2016 


Vánoční prázdniny na ZŠ Na Šutce

23. 12. 2016 – 2. 1. 2017


Pololetní prázdniny na ZŠ Dolákova

3. 2.  2017


Jarní prázdniny na ZŠ Burešova

6. 2. – 12. 2. 2017


Velikonoční prázdniny na ZŠ Ústavní

13. 4. 2017


Provoz ŠD během prázdnin je 7:00- 16:00 hod.

Příchody dětí do střediska do 8:00 hod.

Rodiče přihlašují dítě písemně, vyplněním přihlášky do prázdninového střediska.