Školní družina

Organizace školní družiny


„Pojďte si s námi hrát“

Naše školní družina zajišťuje dětem odpočinek, rekreaci i zajímavé využití volného času formou her a zábavy.

Kontakty:tel. (+420) 732 882 248email: skolni.druzina@dolakova.cz


Provoz školní družiny:6:30 – 17:00
Při děleném vyučování:6:30 – 08:45
Ranní provoz:6:30 – 7:45
(příchody dětí do 7:15)
Odpolední provoz:11:40 – 17:00
Stanovené odchody dětí:13:00 - 13:30
15:00
16:00 – poté kdykoliv


Rodiče si při příchodu a vyzvedávání dětí ze ŠD zazvoní na zvonek ŠD, nahlásí jméno a třídu dítěte. Na příchod svého dítěte čekají rodiče před budovou školy.

  • V době řízené činnosti od 13:30 do 15:00 nelze děti průběžně vyzvedávat.
  • Na telefonické a ústní žádosti o uvolnění dětí ze ŠD nebude brán zřetel.

O provozu ŠD během prázdnin a dnů ředitelského volna budou rodiče včas informováni.