Projekty a úspěchy

Naše úspěchy


Výtvarná soutěž – POZNEJ KVALITU, VYHRAJ KVALITU

Téměř celý svět slaví v listopadu MĚSÍC KVALITY. Také Česká republika se k této tradici již více než dvacet let připojuje a organizuje řadu slavnostních, popularizačních i odborných akcí na podporu kvality. Letos se k oslavám přidalo i další významné výročí: 15 LET EXISTENCE NÁRODNÍ POLITIKY KVALITY.

V rámci tohoto projektu se každým rokem vyhlašuje  výtvarně – slovesná soutěž pro žáky základních škol “POZNEJ KVALITU, VYHRAJ KVALITU”. Tato soutěž je vyhlašována ve dvou kategoriích, a to pro žáky 1.-4. tříd a pro žáky 5.-9.tříd základních škol. Letos se soutěže zúčastnilo přes 44 škol a došlo 551 výtvarných a literárních prací.

Ambicemi soutěže  je upozornit na téma kvality, na její význam, a alespoň naznačit cestu, jak a kde kvalitu hledat. Tato soutěž také přispívá k zamyšlení, proč je dobré kvalitu v životě – a nejen při nákupu zboží a služeb – vyžadovat.

A tak jsme se s paní učitelkou zamyslely i my, děti 5.A. ZŠ Dolákova, ostatně této výtvarné soutěže se účastníme pravidelně.

… a pohled rodiče… Začátkem listopadu mi byl položen naléhavý dotaz: “Mami, že bereš telefonní hovory i z neznámého čísla? Jistě, je to součást mé práce, proč se ptáš? Já jen, že jsme s paní učitelkou kreslily obrázek do jedné soutěže, nejprve jsme si povídaly na téma kvality a pak nakreslily obrázek, já malovala operu Prodaná nevěsta. Tak kdybych vyhrála, aby se ti dovolali…” Vyvolalo to lehký úsměv na tváři, čas plynul a já na nějakou soutěž zapomněla. Začátkem prosince však přijmu hovor a milý hlas na druhé straně si začal ověřovat, s kým hovoří a kdo je má dcera apod.. To snad není možné, tak jí se to povedlo… O tom, že dcera vyhrála 1. cenu v kategorii 5.-9. třída, co vyhrála, kdy a kde si má cenu převzít jsem již moc nevnímala. Byla jsem na Týnku tak pyšná…

Ta radost doma byla nevídaná… “Notebook, já jsem fakt vyhrála notebook, za první místo???” A tak jsme se 9.12.2015 dostavily k převzetí ceny a malé oslavě. Kromě prvního místa mé dcery se na 4.-10. místě umístili další její spolužáci, a to Václav Smolan a Martina Šebestová, když tento úspěch je o to cennější, že ostatní výherci byli ze základních uměleckých škol. Je to jistě velká zásluha paní učitelky Jiřiny Vaňoučkové a patří jí za to dík…


Úspěch našich žákyň v okresním kole Olympiády v českém jazyce

Ve čtvrtek 5. února se žákyně naší školy zúčastnily okresního kola Olympiády v českém jazyce, které se konalo v Domě dětí a mládeže na Praze 8.  V konkurenci dalších 27 účastníků I. kategorie osmých a devátých ročníků základních škol se umístila Linda Stárková (8. A) na druhém místě a Eliška Vestfálová (9. A) na třetím děleném místě.

V časovém limitu jedné hodiny se ukázalo, že gramatická část zadání oběma děvčatům nečinila velké obtíže a Linda i Eliška předvedly stejně dobrou práci i v rozhodujícím slohovém úkolu. Obě žákyně si svým výborným výkonem zajistily postup do krajského kola, kde své síly změří se stejně úspěšnými řešiteli z celé Prahy. Děvčata si rovněž odnesla krásné diplomy a hodnotné poukázky do knihkupectví, jež obdržela od členek komise.

Lindě a Elišce gratulujeme ke skvělému výsledku a všichni jim budeme držet palce v dalším kole olympiády, které se uskuteční v dubnu.

Diplomy

Výsledková listina


Matematická olympiáda

Skvělý úspěch můžeme slavit z obvodního kola Matematické olympiády v obvodě Praha 8, kde se náš žák, Jakub Dolejš (5.A) umístil s plným počtem bodů na nejlepším z možných míst. Gratulujeme a držíme palce do dalších kol MO.

Výsledky MO


Děti malují pro konto bariéry

Projekt Děti malují pro Konto Bariéry tvoří tři celostátní dětské výtvarné soutěže s dlouholetou tradicí, a to Ahoj z prázdnin (24 let), Vánoční malování (19 let) a Kniha a já (23 let).

Soutěže založil a velmi úspěšně realizoval DDM v Šumné na Znojemsku. Po jeho zrušení převzal roli vyhlašovatele v roce 2011 DDM Znojmo, který se v roce 2014 rozhodl od pořádání soutěží odstoupit. V letošním roce se ujalo role vyhlašovatele SVČ Lužánky.

Od roku 2009 byly výše uvedené tři soutěže zahrnuty do projektu Děti malují pro Konto Bariéry s tím, že vybrané dětské kresby jsou pravidelně každý rok zařazované do stolních kalendářů, které pod stejným názvem propagují Konto Bariéry a jejich prodejem jsou získávány finanční prostředky na nákup školních pomůcek pro děti s handicapem.

Soutěž “Ahoj z prázdnin”, III. kategorie

1.místo – Patrik Steiner (ZŠ Dolákova)

partik_steiner_1.msto_v_kategorii_9-10_let

Zdroj


Poznej kvalitu, vyhraj kvalitu

“Letos přišel Ježíšek o trochu dříve”

Žáci ZŠ Dolákova se zúčastnili výtvarné soutěže “Poznej kvalitu, vyhraj kvalitu”. Pod vedením paní učitelky Vaňoučkové si rozdělili témata, týkající se českých výrobků. Porota z pořádající organizace měla nelehký úkol, vybrat z téměř tisícovky došlých kreseb a plastik, 3 nejlepší ve dvou kategoriích – I. a II. stupeň.

Velké překvapení čekalo žákyni 4. třídy Martinu Šebestovou, když její obrázek s námětem farmářských trhů získal 1. místo. “Letos mám vánoce a něco dřív” prohlásila šťastná výherkyně při slavnostním předávání výhry – notebooku Lenovo – v  hotelu Ramada na Václavském náměstí v polovině prosince.

Fotografie


Pražský pětiboj všestrannosti

Historickým úspěchem skončila účast našeho týmu na třetím ročníku Pražského pětiboje všestrannosti, který se koná již tradičně ve Sparta aréně na Podvinném mlýně v Praze – Libni. Osmičlenná družstva základních škol absolvují pět disciplín, za které sbírají vícebojařské body, a soutěží tak s týmy ostatních škol a zároveň také jednotlivci proti sobě. Letos se akce zúčastnilo na 40 pražských škol, které změřily své síly v přeskocích přes švihadlo, driblinku, hodu medicinbalem, trojskoku a počtu leh-sedů za 2 minuty. Naše škola obhajovala pěkné 13. místo z loňského ročníku a průběh závodu naznačoval, že umístění na začátku druhé desítky je i letos velice reálné. Tajně jsme ale doufali, že bychom mohli loňský výsledek třeba i o nějakou tu příčku vylepšit. Všichni naši reprezentanti bojovali až do koce sil a naše snaha byla odměněna úžasným 9. místem! Navíc Giuli Anna Auricchio dosáhla i na individuální ocenění, když obsadila 2. místo mezi děvčaty ve své věkové kategorii.

Novinkou letošního roku byl i dobrovolný závod učitelů, kteří děti na akci doprovázeli. Za naši školu to byla paní učitelka Rendlová, která závod mezi ženami s přehledem vyhrála.

Naši školu reprezentovali: Jannis El Amin, Giuli Anna Auricchio, Barbora Soukupová, Barbora Hejsková, Robert Nouzák, Adam Šrut (7.A), Veronika Zacharová (6.A) a Filip Neumann (5.A).

Více o akci můžete číst zde: Pražský pětiboj Praha 4. 2. 2015