Kroužky

Vědecké pokusy I. – začátečníci


Děti se v kroužku Vědecké pokusy za pomoci pracovního sešitu a originální metodiky seznamují s přírodními zákony. S lektorem plní zadané praktické úkoly a posléze odpovídají na otázky ve svém vědeckém deníku.

Při práci děti spolupracují ve skupině a respektují pokyny lektora.

Využívají pomůcky z přírodovědné krabice i další materiál, který si podle pokynů lektora donesou. Připravené náměty vedou k pochopení světa, ve kterém děti žijí, učí je uvažování o navozených jevech.

Žáci získají základní znalosti v oblasti chemie, fyziky, zeměpisu, naučí se pracovat s laboratorními pomůckami.

logo

Letáček (PDF)

Mgr. Markéta Píchová | metodička tvořivých a uměleckých kroužků (PDF)