Dokumenty

Ke stažení


Školní rok 2019/2020


Žádosti, lékařské potvrzení


Organizace školy


Formuláře pro zápis do první třídy


Návrh rozpočtu platových výdajů na rok 2020


Návrh závazných ukazatelů rozpočtu a počtu zaměstnanců škol a školských zařízení zřizovaných městskými částmi hlavního města Prahy na rok 2019


Návrh závazných ukazatelů rozpočtu a počtu zaměstnanců škol a školských zařízení zřizovaných městskými částmi hlavního města Prahy na rok 2018


Návrh rozpočtu na rok 2018 s výhledem do roku 2021