Poslední zvonění

Červen 29, 2018 in Uncategorized by Martin Šalda

Přejeme mnoho úspěchů žákům 9. ročníku, se kterými jsme se dnes při posledním zvonění rozloučili. Dále Vám všem přejeme krásné a pohodové prázdniny a těšíme se, že se ve zdraví opět společně setkáme na začátku školního roku 2018/2019.

Poslední zvonění

Zařazení žáků do školní družiny – 2018/2019

Červen 27, 2018 in Uncategorized by Martin Šalda

Základní škola a mateřská škola, Praha 8, Dolákova 1

Výsledek zařazení žáků budoucích 2. a 3. tříd do školní družiny pro školní rok 2018/2019 (PDF)

Registrační / pořadové čísloPřijat/NepřijatRegistrační / pořadové čísloPřijat/NepřijatRegistrační / pořadové čísloPřijat/Nepřijat
1/1819přijat41/1819přijat81/1819přijat
2/1819Přijat42/1819přijat82/1819přijat
3/1819Přijat43/1819přijat83/1819přijat
4/1819přijat44/1819přijat84/1819přijat
5/1819přijat45/1819přijat85/1819nepřijat
6/1819přijat46/1819přijat86/1819přijat
7/1819přijat47/1819přijat87/1819přijat
8/1819přijat48/1819přijat88/1819nepřijat
9/1819nepřijat49/1819přijat89/1819nepřijat
10/1819nepřijat50/1819přijat90/1819přijat
11/1819přijat51/1819přijat91/1819přijat
12/1819přijat52/1819přijat92/1819přijat
13/1819přijat53/1819přijat93/1819nepřijat
14/1819přijat54/1819přijat94/1819nepřijat
15/1819přijat55/1819přijat95/1819přijat
16/1819přijat56/1819přijat96/1819přijat
17/1819přijat57/1819přijat97/1819nepřijat
18/1819přijat58/1819přijat98/1819přijat
19/1819přijat59/1819nepřijat99/1819nepřijat
20/1819přijat60/1819přijat100/1819přijat
21/1819přijat61/1819přijat101/1819přijat
22/1819přijat62/1819přijat102/1819přijat
23/1819přijat63/1819nepřijat103/1819nepřijat
24/1819přijat64/1819přijat104/1819nepřijat
25/1819přijat65/1819přijat105/1819přijat
26/1819přijat66/1819přijat106/1819nepřijat
27/1819přijat67/1819přijat107/1819nepřijat
28/1819přijat68/1819přijat108/1819přijat
29/1819přijat69/1819přijat109/1819přijat
30/1819přijat70/1819přijat110/1819nepřijat
31/1819přijat71/1819přijat111/1819nepřijat
32/1819přijat72/1819přijat112/1819přijat
33/1819přijat73/1819přijat113/1819přijat
34/1819přijat74/1819nepřijat
35/1819nepřijat75/1819přijat
36/1819přijat76/1819přijat
37/1819přijat77/1819přijat
38/1819přijat78/1819přijat
39/1819přijat79/1819přijat
40/1819přijat80/1819přijat

Zařazení žáků do školní družiny – 2018/2019

Exkurze – letiště Václava Havla

Červen 24, 2018 in Uncategorized by Martin Šalda

Konec školního roku jsme si zpříjemnili velmi zajímavou exkurzí na pražském letišti. S panem průvodcem jsme nahlédli do míst, kam se běžný cestující nepodívá. Od terminálu 3 jsme se vydali k výcvikovému centru pilotů a letušek, k sokolníkům a hasičům. Jejich technika nás velmi zaujala. Podívali jsme se, jak se před letem odbavuji letadla a nakonec jsme se dostali do bezprostřední blízkosti pojezdové, startovací a přistávací dráhy.

Pořídili jsme pro vás také pár fotek…

Exkurze – letiště Václava Havla

Úspěch ve výtvarné soutěži

Červen 19, 2018 in Uncategorized by Martin Šalda

Na začátku tohoto roku se naši žáci z druhého i prvního stupně zúčastnili každoroční výtvarné soutěže „Svět očima dětí“. Tuto soutěž vyhlásilo stejně jako v minulých letech Ministerstvo vnitra. Záštitu nad projektem převzal přímo ministr vnitra Mgr. Lubomír Metnar. Cílem tohoto projektu byla prevence sociálně patologických jevů a zvyšování informovanosti z různých oblastí prostřednictvím tvůrčí činnosti dětí. Témata byla pestrá. Například: Moderní technologie, živelné pohromy, ochrana osobních údajů aj. Soutěž byla celorepubliková a sešlo se kolem 1400 děl. Proto jsme moc rádi, že se naši žáci umístili na prvních a druhých místech. Předávání cen proběhlo v Muzeu Policie ČR s doprovodným programem.

Moc gratulujeme!

2. místo v kategorii Moderní technologie- Markétka Ladýřová z 1.B

1. místa v kategorii Moderní technologie- Maruška Benkovská a Honzík Semerák z 2.A

2. místa v kategorii Ochrana osobních údajů- Adélka Kloudová z 8.A a Marek Košťák ze 7.A

Úspěch ve výtvarné soutěži

Zážitkový výlet v Libochovicích na zámku

Červen 18, 2018 in Uncategorized by Martin Šalda

Zážitkový výlet v Libochovicích na zámku – 6.A + 6.B

Strojem času jsme se vrátili do minulosti a setkali jsme se s mnoha významnými osobnostmi naší historie. Popovídali jsme si s Kněžnou Libuši, Mistrem Janem Husem, katem Mydlarem, Marie Terezie nás vyzkoušela z reforem, které zavedla a o svém díle povyprávěla i Božena Němcová. Prošli jsme si naučnou stezku v zámeckém parku a naše znalosti byli výborné, neboť jsme byli vylosováni a obsadili 1. a 2. místo mezi 16 dalšími školami. A představte si, že jsme vyhráli další výlet! A moc jsme si společně strávený den užili!☺ Pojďte s námi nahlédnout…

Zážitkový výlet v Libochovicích na zámku

Zápis do školní družiny na rok 2018/2019

Červen 15, 2018 in Uncategorized by Martin Šalda

Zápis do školní družiny na rok 2018/2019 bude probíhat od pondělí 16. 6. 2017 do pátku 22. 6. 2017.


Zápisní lístek

  • žákům budoucích 2. a 3. tříd budou zápisní lístky rozdány
  • žákům budoucích 2. a 3. tříd byla přidělena registrační čísla (na zápisním lístku)
  • zápisní lístek vyplní zákonný zástupce
  • žák bude do školní družiny zapsán na základě řádně vyplněného zápisního lístku
  • vyplňujete pouze hlavičku zápisního lístku (odchody žáka se vyplňují v září)

Výsledky zařazení žáků budoucích 2. a 3. tříd do školní družiny na rok 2018/2019 budou vyvěšeny na webových stránkách školy do 28. 6. 2018.

Zápisní lístek (PDF)


Kritéria přijetí žáků do školní družiny 2018/2019

Kritéria přijetí žáků do školní družiny (PDF)


Pro rodiče budoucích prvňáčků

Přihláška do školní družiny je ke stažení na stránkách školy. Přihlášku můžete přinést vyplněnou (prosíme, nevyplňujte odchody dětí) na informační schůzku 18. 6. 2018 nebo ji vyplníte na místě. Žáci budoucích 1. tříd jsou automaticky přijati do školní družiny na základě řádně vyplněného zápisního lístku.

 

Zápis do školní družiny na rok 2018/2019

Novinky ze Španělska 2018

Červen 2, 2018 in Uncategorized by Martin Šalda

Právě jsme přejeli hranice a jsme v Česku. Předpokládaný příjezd je mezi 14:30 – 15:00 hodinou.


Rozloučení s mořem. V 18:00 hodin jsme vyjeli z Lloret de Mar směr Praha. Předpokládaný příjezd do Prahy v 15:00 hodin.


Výlet v Marinelandu – Užili jsme si příjemný den, viděli představení papoušků, delfínů a lachtanů.


Výlettíme… Lloret de Mar, Barcelona


Hrajeme si, dovádíme, užíváme


V bazénu i na pláži, vlny do nás naráží 🙂


Jídlo chutná výborně, zelenina, ovoce, maso, ryby, dezerty… pochutnáváme si


Soutěžíme…


Dojeli jsme v pořádku, jsme ubytovaní a je tu moc krásně 🙂

Novinky ze Španělska 2018

by admin

Ozdravný pobyt ve Španělsku – první zpráva

Červen 2, 2018 in Uncategorized by admin

 Vážení rodiče,

všichni účastníci ozdravného pobytu dorazili na místo

v pořádku a již se těší na mořské vlny.

Ozdravný pobyt ve Španělsku – první zpráva

Pěší týden

Červen 1, 2018 in Uncategorized by Martin Šalda

Pěší týden

V pondělí 28. 5. 2018 proběhlo vyhodnocení akce Pěší týden, která je součástí projektu Bezpečné cesty do školy.

Celý název akce jsme zvolili „Pěšky do Barcelony, aneb všichni se tam podíváme“. Cílem bylo nejen upozornit na to, že chůze je zdravá a že jde do školy chodit především pěšky, ale také dojít do námi zvoleného místa. A jelikož se naše škola již tradičně zúčastňuje ozdravného pobytu ve Španělsku, rozhodli jsme se, že se tam také vydáme.

Určili jsme si za cíl Barcelonu. Trasa začínala v Praze a pokračovala přes Mnichov, Paříž a dále jižně, až ke španělskému pobřeží u Středozemního moře. Cesta to byla dlouhá, celých 2 114 km, což nám v přepočtu na kroky vyšlo na neuvěřitelných 4 228 000 kroků!

V pondělí nám při sčítání pomohli hlavně žáci ze 7. ročníku, kteří měli tento den výlet do Zoo. Tím se nám povedlo hned první den ujít velkou vzdálenost – měli jsme na začátku trochu obavu, jestli jsme to s tou Barcelonou nepřehnali 🙂

Další dny už jsme dostávali stále více záznamů o jednotlivých vzdálenostech ve třídách a kilometry začaly naskakovat. Nakonec stačilo jen opravdu málo a my mohli být v Barceloně už ve čtvrtek, chybělo nám asi 75 km. Jelikož jsme už ve čtvrtek věděli, že Barcelonu dobijeme, rozhodli jsme se pro prodloužení trasy až do Valencie, což znamenalo dalších 432 km.

Zvládli jsme to! A dá se myslím s přesností říct, že to vyšlo na krok přesně! Byl to zajímavý, zeměpisně naučný a zábavný týden, který nám dokázal, že podívat se člověk může do celého světa, a pěšky!

Pěší týden

Novinky z Anglie 2018

Květen 24, 2018 in Uncategorized by Martin Šalda

Posíláme poslední nádheru z ostrova. Už máme sbaleno, certifikáty jsou rozdány a v sobotu v 7 hodin ráno vyrazíme na dlouhou cestu zpět. Čeká nás celodenní zastávka v Brightonu a pak už jen trajekt v Doveru. Tento týden jsme však ještě stihli výlet na Bodiem Castle, překrásnou písečnou plaz Camber, exkurze ve vojenském pevnosti Newhaven a prohlídka středověkého hradu Dover. No a v pondělí na viděnou ve škole!


Posíláme Vám slunečné pozdravy z Anglie. Pobyt se nám přehoupl do 2.poloviny a zážitků neustále přibývá. Všichni jsme v pořádku a kromě výuky poznáváme přenádhernou krajinu Jižního Sussexu. Navštívili jsme Londýn, Královskou observatoř v Herstmonceux, hrady Hever a Leeds, historické loděnice v Chathamu, kde jsme se dostali i na palubu ponorky Ocelot. Poslední zážitek je z putování po útesech Seven sisters u Eastbourne. Mějte se krásně a brzy na viděnou!


Zdravíme Vás tentokrát ze školních lavic, kde každý den poctivě 4 hodiny pracujeme a zdokonalujeme angličtinu a moc nás to tu baví! ☺nahlédněte také do jídelny…Yum!Yum!☺


Zdravíme z Anglie a posíláme první obrázkové zážitky. Zatím se máme skvěle a na začátek jsme toho stihli opravdu dost! A zítra nás čeká škola, tak na nás myslete! 🙂

Novinky z Anglie 2018