Projekty a úspěchy

Bezpečné cesty do školy


Pěší týden

V pondělí 28. 5. 2018 proběhlo vyhodnocení akce Pěší týden, která je součástí projektu Bezpečné cesty do školy.

Celý název akce jsme zvolili „Pěšky do Barcelony, aneb všichni se tam podíváme“. Cílem bylo nejen upozornit na to, že chůze je zdravá a že jde do školy chodit především pěšky, ale také dojít do námi zvoleného místa. A jelikož se naše škola již tradičně zúčastňuje ozdravného pobytu ve Španělsku, rozhodli jsme se, že se tam také vydáme.

Určili jsme si za cíl Barcelonu. Trasa začínala v Praze a pokračovala přes Mnichov, Paříž a dále jižně, až ke španělskému pobřeží u Středozemního moře. Cesta to byla dlouhá, celých 2 114 km, což nám v přepočtu na kroky vyšlo na neuvěřitelných 4 228 000 kroků!

V pondělí nám při sčítání pomohli hlavně žáci ze 7. ročníku, kteří měli tento den výlet do Zoo. Tím se nám povedlo hned první den ujít velkou vzdálenost – měli jsme na začátku trochu obavu, jestli jsme to s tou Barcelonou nepřehnali 🙂

Další dny už jsme dostávali stále více záznamů o jednotlivých vzdálenostech ve třídách a kilometry začaly naskakovat. Nakonec stačilo jen opravdu málo a my mohli být v Barceloně už ve čtvrtek, chybělo nám asi 75 km. Jelikož jsme už ve čtvrtek věděli, že Barcelonu dobijeme, rozhodli jsme se pro prodloužení trasy až do Valencie, což znamenalo dalších 432 km.

Zvládli jsme to! A dá se myslím s přesností říct, že to vyšlo na krok přesně! Byl to zajímavý, zeměpisně naučný a zábavný týden, který nám dokázal, že podívat se člověk může do celého světa, a pěšky!


Dopravní monitoring v okolí školy

V polovině dubna proběhl, v souvislosti s projektem Bezpečné cesty do školy, dopravní monitoring. V něm jsme se zaměřili na sedm nebezpečných míst v okolí školy, které vyšly z dotazníků a školního mapování.

Monitoring proběhl ve dvou fázích:

V pondělí 16. 4. 2018 proběhlo školení, ve kterém se třída 7.B seznámila s průběhem akce. Poté následovalo rozdělení do skupin. Každé skupině připadlo jedno z míst, které mělo druhý den na starosti. A to ráno před vyučováním a odpoledne po vyučování.

V úterý 17. 4. 2018 jsme se všichni sešli v 7:00 hodin ve škole. Každý žák dostal připravené tabulky, do kterých v průběhu monitoringu zapisoval např.: počet přecházejících osob přes daný přechod, hustotu aut na v okolí školy, apod. Po obědě pak monitoring pokračoval stejným způsobem.
Všechny zaznamenané informace pak žáci odevzdali k vyhodnocení, které se promítnou v dopravní studii tohoto projektu.


Doprava v souvislostech: beseda se školními parlamenty v Praze 8


Stáhnout (PPTX, 11.58MB)


Zapojení do programu Bezpečné cesty do školy

Vážení rodiče,

rádi bychom Vás požádali o pomoc při realizaci projektu „Bezpečné cesty do školy“, kterého se naše škola účastní ve spolupráci s organizací Pražské matky. V rámci projektu bychom chtěli zmapovat každodenní cesty dětí do a ze školy, identifikovat nebezpečná nebo problematická místa a postupně je odstraňovat. Chceme také zvyšovat povědomí dětí o správném dopravním chování a zároveň podpořit šetrné dopravování žáků do školy – pěšky, na koloběžkách, na kolech apod.
Na koordinaci projektu se bude podílet pracovní skupina složená ze školního koordinátora projektu, žákovské a rodičovské skupiny, organizace Pražské matky, zástupců naší městské části, Magistrátu hl. m. Prahy, Policie ČR a dopravního projektanta. K účasti na pracovních skupinách jste srdečně zváni.

Děti budou mapovat svou cestu do školy a vyplňovat žákovský dotazník, protože jejich pohled a názor na dopravování do školy je pro projekt nejdůležitější. Mapování bude zpracováno v rámci jednotlivých tříd a následně v rámci celé školy. Pomozte prosím dětem, které přinesou mapy k vypracování domů, zakreslit jejich cestu do školy (pěšky či na koloběžce modře, na kole červeně). Zamyslete se společně s nimi nad tím, která místa jsou nebezpečná a komplikují jim cestu do školy a zpět domů. Tato místa označte čísly a popište, proč jsou pro vaše dítě nebezpečná. Doporučujeme si trasu s dítětem nejprve projít. V případě, že se dítě dopravuje z větší vzdálenosti MHD, vyznačte na mapě jeho pěší cestu do školy od zastávky. V případě, že jej přivážíte autem, vyznačte pouze cestu, odkud jde do školy z místa, kde obvykle parkujete. Prosíme Vaše děti o stručné a výstižné komentáře.

Nechte prosím pracovat své dítě co nejvíce samostatně. Pro správnou analýzu problému je nejdůležitější právě jeho pohled. Váš názor na dopravní situaci v okolí školy můžete sdělit prostřednictvím dotazníku pro rodiče.

Výsledky mapování a dotazníkového šetření budou předloženy dopravnímu projektantovi. Ten v dopravní studii navrhne možnosti řešení problematických míst v okolí školy a dopravní studie bude poté předložena zástupcům městské části a Magistrátu hl. m. Prahy s cílem realizovat navrhovaná opatření. Díky programu Bezpečné cesty do školy se dosud podařilo zlepšit dopravní situaci v okolí více než 35 pražských škol a realizovat cca 80 opatření zajišťujících bezpečnost dětí nebo zlepšujících kvalitu veřejných prostranství.

V rámci projektu proběhne také několik doprovodných aktivit, které přispějí k podpoře zdravého životního stylu dětí a bezpečného a zdravého dopravování.

Těšíme se na spolupráci!


Leták Bezpečné cesty do školy (PDF)

Průvodní dopis pro rodiče (PDF)

Dotazník pro rodiče (PDF)

Dotazník pro žáky (PDF)