Kroužky 2019/2020

Září 11, 2019 in Uncategorized

Nabídka zájmových útvarů pro školní rok 2019/2020

Kroužky 2019/2020

Den zdraví

Září 11, 2019 in Uncategorized

Den zdraví

Kdo si hraje nezlobí

Září 3, 2019 in Uncategorized

Kdo si hraje nezlobí

Kdo si hraje nezlobí

Den pro rodinu s dětmi v Praze 8

Srpen 29, 2019 in Uncategorized

Den pro rodinu s dětmi v Praze 8

Organizace 1. školního týdne

Srpen 29, 2019 in Uncategorized

Organizace 1. školního týdne

Organizace 1. školního týdne

Rozdělení dětí do 1. tříd

Srpen 26, 2019 in Uncategorized

Rozdělení dětí do 1. tříd pro školní rok 2019/2020

Rozdělení dětí do 1. tříd

Výsledek zařazení žáků 2. a 3. tříd do ŠD

Červen 28, 2019 in Uncategorized

Výsledek zařazení žáků budoucích 2. a 3. tříd do školní družiny
pro školní rok 2019/2020

Výsledek zařazení žáků 2. a 3. tříd do ŠD

Vítězství ve výtvarné soutěži

Červen 27, 2019 in Uncategorized

Vítězství ve fotosoutěži!
 
Na jaře tohoto roku se žáci z 8.B zúčastnili fotosoutěže o nejlepší fotografii v modrém. Tuto soutěž pořádal Národní ústav pro autismus – NAUTIS a byla součástí osvětové kampaně Porozumět autismu 2019. Cílem osvětových akcí, které se konají po celý duben a ke kterým se připojuje každoročně stále víc osob a institucí, je upozornit na fakt, že s autismem se rodí každé 100. dítě, a že to, co lidé s autismem a jejich rodiny potřebují nejvíce, je porozumění a podpora.
 
Jsme moc rádi, že se naši žáci s fotografií „Komunikace v modrém“ zúčastnili a vyhráli 1. místo. Vyhlašování se konalo v rámci NAUTIS FESTu 2019. Porota hlasovala v tomto složení: Mahulena Bočanová – herečka, Jarmila Štuková – fotografka, Kateřina Petko – zástupce Expo Bank, Kateřina Nováková – klientka NAUTIS.
 
Moc gratulujeme!
 

Vítězství ve výtvarné soutěži

Úspěch ve výtvarné soutěži

Červen 18, 2019 in Uncategorized

Úspěch ve výtvarné soutěži!

Na začátku tohoto roku se naši žáci z druhého i prvního stupně zúčastnili každoroční výtvarné soutěže „Svět očima dětí“. Tuto soutěž vyhlásilo stejně jako v minulých letech Ministerstvo vnitra. Záštitu nad projektem převzal přímo ministr vnitra Jan Hamáček. Cílem tohoto projektu byla prevence sociálně patologických jevů a zvyšování informovanosti z různých oblastí prostřednictvím tvůrčí činnosti dětí. Soutěž byla celorepubliková a sešlo se celkem 238 děl ze šedesáti škol. Proto jsme moc rádi, že se naši žáci umístili na předních místech. Předávání cen proběhlo v Muzeu Policie ČR s doprovodným programem.

Moc gratulujeme!

1.místo v kategorii Dezinformace: Jaroslava Kurešová z 9.A

2.místo v kategorii Pomáháme v zahraničí: Štěpánka Kholová ze 7.A

Zvláštní ocenění za výtvarné dílo v kategorii Sportem na OLYMP: Tobiáš Adam Phalan ze 3.A

Úspěch ve výtvarné soutěži

Zápis do školní družiny 2019/2020

Červen 11, 2019 in Uncategorized

Zápis do školní družina na rok 2019/2020 pro budoucí 2. a 3. třídy

Zápis do školní družiny na rok 2019/2020 bude probíhat od pondělí 17. 6. 2019 do pátku 21. 6. 2019.

Zápisní lístek:

  • žákům budoucích 2. a 3. tříd budou zápisní lístky rozdány
  • žákům budoucích 2. a 3. tříd byla přidělena registrační čísla (na zápisním lístku) ZAPIŠTE SI HO!
  • zápisní lístek vyplní zákonný zástupce
  • žák bude do školní družiny zapsán na základě řádně vyplněného zápisního lístku
  • vyplňujete pouze hlavičku zápisního lístku (odchody žáka se vyplňují v září)

Výsledky zařazení žáků budoucích 2. a 3. tříd do školní družiny na rok 2019/2020 budou vyvěšeny na webových stránkách školy do 28. 6. 2019

Zápisní lístek (PDF)

Kritéria přijetí žáků do ŠD (PDF)

 

Zápis do školní družiny 2019/2020