Pro budoucí prvňáčky

Zápis do ŠD pro 1. třídy


Zápis do ŠKOLNÍ DRUŽINY pro rodiče budoucích prvňáčků

Přihláška do školní družiny je ke stažení na stránkách školy. Přihlášku můžete přinést vyplněnou (prosíme, nevyplňujte odchody dětí) na informační schůzku 10.6.2019 nebo ji vyplníte na místě.

Žáci budoucích 1. tříd jsou automaticky přijati do školní družiny na základě řádně vyplněného zápisního lístku.

Zápisní lístek do ŠD (PDF)